En mil av skolsatsningar

Rektorerna Torbjörn Åkerlund, Ingela Murars-Sares och Lena Perrault är i dag mycket glada över Säters kommuns skolsatsningar i Gustafs och Stora Skedvi. Foto: Mats Lindström
Textstorlek:

​Här ser ni tre vinnare. De jobbar nämligen i två av Säters skolor – cirka en mil från varandra. Det här är historien om kommunen som ser en framtid i sina byskolor.

På flera håll i länet ligger många mindre skolor risigt till när barnkullarna minskar och kommunen ska spara.

Oroliga föräldrar och bybor samlas i bystugorna för att höra hur politikerna tänker göra.

I Säter har man inga sådan problem – i alla fall inte i Gustafs och Stora Skedvi. Orternas skolor, vars ena riktnummer går till Borlänge medan det andra tillhör Säter, ligger bara en mil från varandra, men det hindrar inte kommunen från att nu satsa på båda.

Först ut var Gustafs Enbacka skola för förskoleklass till årskurs sex. Här går cirka 285 barn, och allt som allt ligger personalstyrkan på nästan 60 personer. Rektor är Ingela Murars-Sares.

Skolans till- och ombyggnad ligger i linje med ett pedagogiskt och funktionellt tänk vars bas bygger på studiero och digital undervisning som ett komplement till de klassiska skolböckerna.

Tillgängligheten för dem med funktionsnedsättning har förbättrats. Gamla delen av skolan har berikats med No-sal, Bild-sal, musik och aula samt en hemkunskaps-sal, som är ett nytt inslag. Matsalen har byggts ut med 80 platser. Den klassiska korridoren finns kvar men används också som arbetsplats.

För bättre arbetsro har ljuddämpande och färgsättande material använts i väggar och golv, plus att klassrummens ljusintag har förbättrats. Fönster i dörrar och väggar ska underlätta lärarnas arbete med bättre uppsikt över klassrummen. Även utomhusmiljön har fräschats upp med ny skolgård och basketplan.

Visionen för Stora Skedvi är att skolan ska vara navet i byn. Här går det cirka 160 barn och rektorn heter Lena Perrault.

På Stora Skedvi skola, fritidshem, förskoleklass, 1–6, är behovet av en uppgradering stort. Byggstarten är planerad nu i juni. Tanken är att skolbyggnaden, som är från mitten av 1950-talet, ska renoveras och anpassas efter dagens behov med flexiblare ytor.

Lena Perrault, som tillträdde rektorstjänsten i september, menar att renoveringen är efterlängtad. Det föds många barn i Skäve vilket ökar trycket på skolan.

Andra saker som påverkar de båda skolornas framtidssatsningar är att allt fler yngre människor tycks vilja bosätta sig i Gustafs och Skäve.

Småföretagarandan, närheten till stadskärnor och bra busstrafik sägs vara några förklaringar. Det som saknas och som skulle vara välkommet är fler cykelbanor. Torbjörn Åkerlund, biträdande förskolechef och rektor, Ingela Murars-Sares och Lena Perrault känner att de satsningar som kommunen nu görs på landsbygden andas framtidstro.

Mats Lindström