Går köplusten ihop med klimatet?

Textstorlek:

För några dagar sedan avslutades Pariskonferensen om jordens klimat. Dagarna efter verkade företag, organisationer, statsledningar och vanliga medborgare vara överens om att på allvar hejda jordklotets uppvärmning med risk för allt större och fler naturkatastrofer. Samtidigt tycks vi vara helt omedvetna om att det finns ett samband mellan vår konsumtion och våra livsstilar å ena sidan och klimatet å den andra. Vi kommer enligt Svensk Handel att köpa mer under julhandeln i år än under alla andra år. Vi förväntas handla för cirka 75 miljarder kronor under december – 5 procent mer än förra årets rekord!

För att klara detta enorma kommersiella tempo åker vi mest bil till mängder av stormarknader och olika köpcentra landet runt. Till allt bilåkande kommer all energi och all råvara som krävs för att ta fram alla klappar vi så gärna vill ha eller dela med oss till nära och kära. Några invänder att de handlar på nätet och inte behöver åka så mycket bil till olika kommersiella centra. Det är visserligen sant men för att ta fram alla dessa varor – ofta från stora E-handelslager i Asien och Centraleuropa – krävs återigen stora mängder energi samt råvaror och transporter. Frakten från exempelvis Tyskland till Sverige sysselsätter åtskilliga hundra långtradare för att få hem och distribuera alla julpaket.

Ett ytterligare tecken på vår omedvetenhet om att vår livsstil direkt påverkar klimatet är bland annat hysterin kring Sveriges största och nybyggda köptempel i Solna – Mall of Scandinavia. Anläggningen rymmer 224 olika butiker, restauranger samt kaféer och har krävt tre års byggande alldeles intill Friends Arena utanför Stockholm. Byggnaden erbjuder kommersiellt utbud i tre stora plan på sammanlagt 100.000 kvm och har kostat drygt 6 miljarder kronor att bygga. Vilka enorma resurser detta har medfört för att underlätta vår ökande konsumtion. Enbart till bilarnas parkering krävs så mycket som 100 000 kvm för 4 000 bilar.

Hur är denna utveckling överhuvudtaget möjlig med tanke på vad vi i mer kollektiva sammanhang dömer ut som fullständigt vansinnigt och farligt för klimatets utveckling? Det värsta är att en liknande utveckling ser vi nu i hela världen med de värsta överdrifterna i Kina. Enbart de transporter som denna konsumtionshysteri ger upphov till – från råvaruuttag i världens gruvor till drift av kol-, olje- och kärnkraftsdrivna kraftverk, uppbyggnad av fabriker och maskiner, distribution av färdiga varor, hopsamling av allt avfall etc. – har lett till att vi nu för varje år som går minskar jordens råvarureserver. I september i år hade vi gjort slut på all tillväxt av biologiskt material för att främst föda globens befolkning under år 2015.

Jag är medveten om att det är svårt att lägga om våra levnadsvanor. Men om vi skall nå Pariskonferensens mål om klimatet måste vi agera redan idag. Klockan är i bästa fall 1 minut i tolv!

Ronny Svensson