Säkerhetsläget har skärpts

Textstorlek:

Flyktingsituationen, som berör Sverige mer än kanske något annat europeiskt land, Tyskland möjligen undantaget, är en direkt konsekvens av konflikten i Mellanöstern och i synnerhet Syrien. De regionala stormakterna Iran och Saudiarabien krigar via ombud om herraväldet och inflytandet i regionen. Shiiter slåss mot sunni, Islamiska staten (IS) krigar mot allt och alla och Syriens diktator Bashar al-Assad får flygunderstöd av Putins Ryssland. Att bomba den egna befolkningen med oljefat fyllda med skrot och spräng­ämnen räckte tydligen inte.

Men Ryssland agerar som bekant även i vårt omedelbara närområde. Den snabba annekteringen av Krim och fortsatt konflikt i Ukraina bevisar detta. Avståndet från Sverige till den ukrainska gränsen är cirka 45 mil, motsvarande en bilresa Stockholm–Göteborg. Östersjön, Gotland och Sverige är superstrategiska hållpunkter i händelse av en utvidgad konflikt i närområdet.

I helgen rapporterade DN om den ryska bombflygning som skedde i somras, den 4 juli, mitt under Almedalsveckan då svensk politisk elit var samlad i Visby. Sättet på vilket bombflygningen skedde, nära Sveriges gräns, gör den särskilt provokativ, menar försvarsminister Peter Hultqvist (S). Han har tidigare förklarat att Sverige nu överväger att gå med i Stratcom, Natos center för strategisk kommunikation. Denna instans analyserar och spårar rysk propaganda.

”Vi ser en ökad rysk övningsverksamhet, ökad underrättelseverksamhet och utökade militära aktioner”, konstaterar försvarsministern. Föga märkligt då att samtliga allianspartier ställer sig bakom en process för att Sverige tillsammans med vårt östra broderland Finland ska ansöka om medlemskap i Nato. När kommer S med på tåget?

I försvarsuppgörelsen tidigare i år kom partierna överens om att höja försvarsanslaget med 10,2 miljarder 2016–2020 och att tillsätta en säkerhetspolitisk utredning om Sveriges samarbeten med FN, OSSE, EU och Nato. Men direkt efter beslutet började företrädare för regeringen och alliansen att munhuggas om huruvida Nato verkligen skulle utredas.

Den militära alliansfriheten skulle enligt försvarsministern inte utvärderas. I så fall kan verkligen man undra vad man ska med en utredning till.

Försvaret stärks hjälpligt och det ska finnas en ”per­manent militär närvaro” på Gotland, dock först år 2018. En luftvärnsövning ska ändå hållas på Sveriges mest strategiska ö inom kort.

Det hela känns halvhjärtat och kan nätt och jämnt kallas för satsning. Säkerhetsläget har skärpts, besvärjelser om alliansfrihet räcker inte för att freda svenskt territorium.

En sak har försvarsminister Hultqvist dock fullkomligt rätt i, nämligen: ”Vilken säkerhetspolitisk doktrin vi har är vårt eget val”.

Bo Höglander