Skatteverket gömmer sig

Mycket folk rör sig på en marknad. Kritik riktas mot Skatteverket som inte presenterar sig för knallarna. Foto: Privat
Textstorlek:

​Samtliga riksdagsledamöter har uppvaktats om skatteförfarandelagen för knallar. Stig Wiklund i Grängesberg tycker att Skatteverket ska presentera sig när de besöker marknadshandlarna.

Den 11 september berättade Dalabygden om problematiken kring kassaregister för torg- och marknadshandlare, även kallad knallar. Stig Wiklund, med minst 30 års erfarenhet av knallelivet, har kommit att engagera sig i och kring handeln.

Förra året gjordes runt 2 000 felanmälningar av kassaregister vilket Stig Wiklund kommenterade: Detta bekräftar att det uppstått oacceptabla problem till följd av den nya lagstiftningen som tvingar torg- och marknadshandeln att använda kassaregister utomhus som inte är tillverkade för utomhusbruk.

När lagen togs fanns det inga kassaregister för utomhusbruk. Wiklund berättade vidare: Elsäkerhetsverket har föreskrifter för elektriska apparater utomhus. När kassaregistren inte är godkända för att användas utomhus ska knallen skydda sitt register själv.

– Det som har hänt är att vi nu har uppvaktat samtliga riksdagsledamöter om skatteförfarandelagen. Efter den 10 oktober kan partierna börja titta på detta. Vad vi från Torg- och marknadshandeln, NTM, hoppas på är en översyn och en förbättring av lagen. Som det är nu är det förvirrat i båda lägren.

– Skatteverkets kontrollanter har olika uppfattningar hur detta ska tolkas och knallarna vet inte heller vad det är som gäller. Tyvärr fick blomsterhandeln igenom lagen. Man menade att vi konkurrerade ut den fasta handeln, vilket inte stämmer alls. Jag har nog hjälpt ett 50-tal knallar mot Skatteverkets felaktiga böter. Totalt kan det röra sig om cirka 150 000 kronor, säger Stig Wiklund

Enligt lagen behöver inte Skatteverket föranmäla ett besök hos en knalle. Det kommenterar Wiklund så här:

– Det är bra att det är så. Om det finns knallar med oärlighet i sinnet ska de inte ges en chans att hinna förbereda sig. Där har jag inget att säga. Men att Skatteverkets kontrollanter inte presenterar sig för knallen utan åker obemärkt tillbaka till kontoret och sänder ett brev med en bot på 10 000 kronor, är ingen bra väg att gå. Om en knalle av en händelse inte lämnar ett kvitto kan det finnas orsaker till det. Kassaregistret kan vid tillfället ha gått sönder eller att strömmen av någon anledning är bruten.

– Då vore det inte mer än rätt av Skatteverket att när man är på plats presentera sig och ta reda på hur det ligger till. Jag är ganska säker på att många missförstånd skulle kunna redas ut direkt på plats och därmed undvika irritation. Statsverket har en skyldighet att informera och hjälpa knallarna istället för tvärtom.

Conny Svensson är rikssamordnare i dessa frågor. Enligt Wiklund tycker han att Skatteverket på plats ska tala om var man kommer ifrån. Dalabygden har sökt Conny Svensson för en kommentar men har inte lyckats nå honom.