Därför vill vi se en roterande nationell kulturhuvudstad

verige är ett smörgåsbord med ett brett utbud av olika kulturupplevelser. Min uppfattning är att det finns ett stort värde i att lyfta fram så väl stora som mindre städer i kulturens strålkastarljus. Centerpartiet kommer därför föreslå sin stämma att aktivt börja driva frågan om en roterande nationell kulturhuvudstad. Idén är att en stad ska utses vartannat år. Meningen är att städerna ska rotera och ge utrymme även för mindre städer att väcka såväl nationellt som internationellt intresse för sitt kulturliv. Vi tror att den nationella kulturhuvudstaden kan ge en vitamininjektion i ett samhälle och bidra till tolerans, företagande samt lokal och regional utveckling samtidigt som det visar värdet på kulturen. Umeå var europeisk kulturhuvudstad 2014. Det gav upphov till mängder med intressanta kulturella möten. Detta vill vi bygga vidare på nationellt. Vår modell är framtagen specifikt för Sverige. Idén finns också i Storbritannien där man ville arbeta vidare på den framgång som blev när Liverpool var europeisk kulturhuvudstad 2008. Framgången visade sig också i social och ekonomisk utveckling. Man tog därför beslut om att låta en stad vart fjärde år bli nationell kulturhuvudstad, en ”UK City of Culture”. Bara blotta möjligheten att bli utnämnd till Sveriges kulturhuvudstad kan sporra kommuner till nytänkande, satsningar och högre prioritering av teater, musik, digital konst eller andra kulturformer Det i sin tur öppnar dörrar för konstnärer och artister att nå en större publik och ge resten av Sverige och världen en djupare förståelse för lokal kultur. Tänk så mycket spännande kultur som kan nå så många fler på detta sätt. Det finns spännande kulturupplevelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå – men det gör det även i Säffle, Kristianstad och Haparanda. Vi ser stora samhällsvinster i att den stad som satsar på kultur också kan få möjligheten att inom ramen för utnämningen som en nationell kulturhuvudstad få visa upp och ytterligare utveckla den lokala scenen. Därför kommer Centerpartiets medlemmar i slutet av september föreslås att ta ställning för en roterande nationell kulturhuvudstad. Per Lodenius, kulturpolitisk talesperson, Centerpartiet
Textstorlek:

verige är ett smörgåsbord med ett brett utbud av olika kulturupplevelser. Min uppfattning är att det finns ett stort värde i att lyfta fram så väl stora som mindre städer i kulturens strålkastarljus.

Centerpartiet kommer därför föreslå sin stämma att aktivt börja driva frågan om en roterande nationell kulturhuvudstad. Idén är att en stad ska utses vartannat år. Meningen är att städerna ska rotera och ge utrymme även för mindre städer att väcka såväl nationellt som internationellt intresse för sitt kulturliv.

Vi tror att den nationella kulturhuvudstaden kan ge en vitamininjektion i ett samhälle och bidra till tolerans, företagande samt lokal och regional utveckling samtidigt som det visar värdet på kulturen.

Umeå var europeisk kulturhuvudstad 2014. Det gav upphov till mängder med intressanta kulturella möten. Detta vill vi bygga vidare på nationellt. Vår modell är framtagen specifikt för Sverige.

Idén finns också i Storbritannien där man ville arbeta vidare på den framgång som blev när Liverpool var europeisk kulturhuvudstad 2008. Framgången visade sig också i social och ekonomisk utveckling. Man tog därför beslut om att låta en stad vart fjärde år bli nationell kulturhuvudstad, en ”UK City of Culture”.

Bara blotta möjligheten att bli utnämnd till Sveriges kulturhuvudstad kan sporra kommuner till nytänkande, satsningar och högre prioritering av teater, musik, digital konst eller andra kulturformer

Det i sin tur öppnar dörrar för konstnärer och artister att nå en större publik och ge resten av Sverige och världen en djupare förståelse för lokal kultur. Tänk så mycket spännande kultur som kan nå så många fler på detta sätt.

Det finns spännande kulturupplevelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå – men det gör det även i Säffle, Kristianstad och Haparanda. Vi ser stora samhällsvinster i att den stad som satsar på kultur också kan få möjligheten att inom ramen för utnämningen som en nationell kulturhuvudstad få visa upp och ytterligare utveckla den lokala scenen.

Därför kommer Centerpartiets medlemmar i slutet av september föreslås att ta ställning för en roterande nationell kulturhuvudstad.

Per Lodenius, 

kulturpolitisk talesperson,
Centerpartiet