Mental vinst för Avesta

”Vissa av nysvenskarna brukar vara påhittiga och skapa jobb”

Gågatan i Avesta ser ut att vara tom. Men faktum är att kommunen nu växer bäst av samtliga dalakommuner. Foto: Emely Bakken
Textstorlek:

​Dalarnas befolkning har ökat och är nu uppe i cirka 280 000 personer. Särskilt bra går det för Avesta kommun. Att fler väljer att bosätta sig i kommunen är positivt, samtidigt som situationen pressar kommunen att utveckla de samhällsfunktioner som krävs för att möta den ökade efterfrågan.

Hittills i år har 827 personer valt att flytta till Avesta. Av dessa kommer 107 från Dalarnas län, 470 från övriga Sverige och 250 från utlandet. Kommunen har ökat sin befolkning med 308 personer. Det visar siffror från statistiska centralbyrån.

Detta betyder att Avesta har länets största befolkningsökning. Hittills har befolkningsmängden minskat. Avesta kommuns kommunalråd, Lars Isacsson, tror att utvecklingsprojektet Avesta 2020 är en stor anledning till trendbrottet.

– Varsel i tillverkningsindustrin är bakgrunden till Avesta 2020. Projektet har tre stora övergripande mål: att öka det totala antalet arbetstillfällen med 350 i Avesta kommun, att öka antalet nystartade företag och att vända en negativ befolkningstrend. Som det ser ut nu med ett halvår kvar av det treåriga projektet ser alla tre målen ut att lyckas, säger han.

Isacsson menar att den mentala förändring i kommunen som projektet lett till är viktigast.

– Vi ser fler rätade ryggar. Vi bestämde oss för att bryta 50 år av vikande befolkningssiffror. Det ger nu utdelning och visar att om tillräckligt många bestämt sig för något så går det att förändra en negativ utveckling, säger han.

– Marknadsföringen av kommunen har skett på många olika sätt. Lars Isacsson berättar att kommunens egna medborgare varit ambassadörer i marknadsföringskampanjen ”Vi är Avesta”. Kampanjen presenterar vanliga och ovanliga medborgare som trivs och har en stolthet över bygden.

Har kommunen den framförhållning som krävs för att möta den ökade efterfrågan på exempelvis skola, jobb och bostäder?

– Ja, det tycker jag. Vi har arbetat hårt för detta och alternativet att stänga skolor istället för att bygga nya är mycket sämre. Vi behöver attrahera fler att investera i Avesta men det är enklare när vi är en tillväxtkommun istället för en avvecklingskommun, säger Isacsson.

Emely Bakken