Vänner och familj viktigt

Textstorlek:

En av fyra personer i landet, 25 procent, känner sig mest hemma på den geografiska plats där man växt upp. Det visar en ny Sifo-undersökningen som beställts av Sveriges hembygdsförbund.

Samtidigt känner sig två av tre, 69 procent, mest hemma på platsen där de för tillfället bor.

– Många flyttar både inom Sverige men också från andra länder och då är det viktigt att människor kan skapa band till sin nya hembygd. Att känna sig hemma är viktigt för människors identitet, trygghet och gemenskap, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.

Unga i åldern 15-29 värderar närhet till vänner och familj allra högst när det gäller hemkänslan. I gruppen 65 år och uppåt svarade flest att närhet till grannar och andra personer i närområdet var viktigt.

– Engagemanget för lokalsamhället kommer ofta när barnen flyttat ut. Man får mer tid, och kanske ett större behov av kontakt med grannar och andra i området där man bor, säger Jan Nordwall.

Idag flyttar fler personer i Sverige från den kommun där de föddes, än för 20 år sedan. Drygt hälften av alla människor har flyttat från den kommun där man föddes, enligt SCB.