Är du släkt med fröken Hellqvist från Älvdalen?

Sofia Hellqvist från Älvdalen gifter sig nästa vecka med prins Carl Philip. Hon har en stor släkt i Dalarna. Foto: Mattias Edwall
Textstorlek:

​Prins Daniel och Sofia Hellqvist är avlägset släkt och båda hör till Svinhuvudsläkten tillsammans med två finska presidenter som har ursprung från Höijens gård utanför Falun.

På hennes mors sida finns släkten sedan lång tid i Dalarna. Både Prins Daniels förfäder och Sofias Hellqvists släktingar har arbetat tillsammans i Svartnäs.

Bland Sofia Hellqvist släktingar finns H. K. H. Prins Daniel, de finska presidenterna Pehr Evind Svinhufvud och Gustaf Mannerheim, finska nationalskalden Johan Ludvig Runeberg och många andra. De blivande presidenterna och Runebergs änka var aktiv i den finska frihetskampen för självständighet från Ryssland. Alla härstammar de från Jöns Svinhuvud som köper Höijens gård den 25 november 1386. Sofia Hellqvist har minst 18 anor till denne Jöns Svinhuvud och hennes ursprung hos honom ligger 19-22 generationer bakåt.

Ursprunget ligger bland Älvdalens prästerskap och genom Olof Andersson Angermannus hustru Elsa Nilsdotter. Olof Angermannus var född 1522 i Sidensjö i Ångermanland och dog 1607 i Mora som kyrkoherde. Elsa Nilsdotters far var Nils Hansson (1490-1560) som var bergsman i Främsbacka utanför Falun. Hos hans ursprung hittar man de adliga släkterna Stierna och Svinhuvud. Elsas mor Gertrud Knutsdotter hade sitt ursprung ur Svinhuvudsläkten och den förste kände av Svinhuvudsläkten var Jöns Svinhuvud. Han köper Höijens gård och Stämnarvet utanför Falun 1386. Olof och Elsas dotter Anna Olsdotter var gift med Älvdalens första kyrkoherde Lars Björnsson Helsingius, sedan Älvdalen brutits ut från Mora 1586. Han slutar sitt liv som kyrkoherde i Stora Kopparberg 1603, där han blir förgiftad av sin företrädares släkt. Hans dotter Justina gifter sig med efterträdaren Hans Birgersson Moraeus.

På en fortfarande bevarad tegelsten från 1613 finns de bådas namn inristade. En dotter och sonen Lars lever hela livet i Älvdalen och sonen kommer att bruka en del av jorden som hans morfar köpte under sin tid som kyrkoherde i Älvdalen. Lars var handelsman och det har varit en vanlig syssla senare bland Sofias Hellqvist förfäder som extra försörjning i form av gårdfarihandel under 1800-talet. Det finns fortfarande en anteckningsbok som Prest Lars Hansson skrev åren 1631-1668 bevarad.

I närheten av Svinhuvudsläkten finns också dalafogden Jösse Finnsson på Borganäs utanför Domnarvet. Den borgen som Engelbrekt brände under frihetsupproret 1434. Måns Nilsson Svinhuvud på Aspeboda hjälpte Gustav Wasa att fly undan danskarna. Flera av de som hjälpte honom kom i onåd med Gustav Wasa i samband med klockupproret och halshöggs.

Sofia Hellqvists är själv född i Täby 1984 och hennes far har ingen känd dalaanknytning, men däremot hennes mor. Hennes mor har gediget ursprung i Älvdalen med ingifta från Lima och Malung. En gren är också inkommen från Värmland med sannolika svedjefinska anor. Även från Älvdalen finns antydningar som kan tolkas som svedjefinska anor, men inte bevisade. Därutöver finns enstaka anor från Rättvik, Mora, Orsa, Stora Kopparberg, Stora Tuna med flera orter.

Minst två av Sofia Hellqvists släktingar var spiksmeder som fram till 1844 arbetade som liesmeder i Svartnäs Nedre bruk som även kallades Nybruket. Där träffade de två av Prins Daniels förfäder som arbetade vid Svartnäs stora bruk, omkring 2 km väster om Nybruket. Många älvdalingar var skickliga smeder som omvandlade myrmalm till nyttiga bruksföremål.

I mitten av 1700-talet sägs att 200 älvdalsbönder hade smedjor där man gjorde liar. År 1807 beviljades privilegier för Gustaf Adolfs bruk som det ursprungligen hette vid Rotälven och sedan Långö bruk. Deras liar blev världsberömda och många såldes till Norge, Finland samt till Syd- och Nordamerika, de ansågs vara de allra bästa som kunde smidas.

Mycket nyodling och buskröjning har skett med älvdalsliar på den amerikanska prärien. 1911 köptes bruket upp av Igelfors bruk i Östergötland, för att läggas ner och slippa en konkurrent. Därmed var brukets drygt hundraåriga historia avslutat, Herrgården revs och såldes till Ludvika.

Sofia Hellqvist har också flera generationer av skickliga skällsmeder. En av hennes förfäder var Gum Anders Persson 1826-1910 som var en mycket skicklig skäll- och plogsmed. I flera generationer var de skickliga skällsmeder, som var berömda långt utanför Älvdalen.

Ås Per Larsson i Holen 1789-1878, var också en förfader till Sofia Hellqvist. Han fick 1851 tillstånd att sänka Lilla Knäsjön, för att få mera hö som djurfoder. Han grävde en kanal och damm och reglerade vattnet så att det gödde slogmarkerna och därefter torkade upp till slåttern. I Älvdalen var klimatet kargt och det var viktigt att få goda höskördar. Många gånger frös säden och då var kreaturen än viktigare för att överleva. Brukligt var att innan mannen kunde gifta sig skulle han nyodla mark. Dessa arealer brukar vara antecknade i vigselböckerna.

Björn Engström

Sofia Hellqvists släkt


Far Erik Oskar Hellqvist född 1949Mor Britt Ingmari Rothman född 1957 i ÄlvdalenMorfar Janne Herbert Rotman 1934-1996

Mormor Britt Ingegerd Dahlberg 1937

MFF Lars Gothard Rotman 1898-1987

MFM Maria Lisbet Åhs 1901-1989

MMF Per Gustav Dahlberg 1913-1978 från Lima

MMM Grund Anna Maria Johansson 1916-1981

MFFF Ribb Jan Rotmman 1852-1946

MFFM Frost Anna Persdotter 1864-1941

MFMF Per Johan Åhs 1877-1962

MFMM Gum Anna Maria Persdotter 1875-1954

MMFF Per Gabrielsson Dahlberg 1862-1931 i Lima

MMFM Hilma Maria Hansdotter 1883-1920 i Lima

MMMF Grund Erik Johan Olsson 1885-1966

MMMM Knif Ida Maria Andersdotter 1891-1971

MFFFF Ribb Per Jansson 1821-1894

MFFFM Kerstin Persdotter 1817-1906

MFFMF Frost Per Persson 1829-1910

MFFMM Anna Olsdotter 1835-1896

MFMFF Åhs Per Persson 1851-1908

MFMFM Myr Anna Larsdotter 1841-1935

MFMMF Gum Per Andersson 1848-1924

MFMMM Klitt Marrit Olsdotter 1851-1926

MMFFF Tros Gabriel Persson 1836-1910 från Malung

MMFFM Kerstin Olsdotter 1837-1917 från Malung

MMFMF Gäl Hans Ersson 1835-1894 i Lima

MMFMM Brita Maria Larsdotter 1840-1888 från Värmland

MMMFF Grund Olof Persson 1842-1913

MMMFM Klitt Marit Andersdotter 1851-1928

MMMMF Knif Anders Andersson 1862-1929

MMMMM Hurtig Marit Ersdotter 1866-1936