Färre omkomna i bränder

Brandkåren rycker ut till 6000 bostadsbränder årligen. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Två år i rad nu har antalet omkomna i bränder i landet varit under 100. Det är den lägsta siffran på 2000-talet.

Förra året omkom 76 personer, fördelade på 69 bränder. 68 av personerna omkom under brand i sin egen bostad.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör sin årliga sammanfattning, så noterar man att antalet döda har minskat under flera år men under 2014 har minskningen varit påfallande stor.

Ännu mer noterbart är att både antalet omkomna och antalet dödsbränder minskat med 20 procent under ett år.

Än så länge är det för tidigt att säga vad minskningen beror på, men Mattias Strömgren, olycksutredare på MSB, säger:

–    Det vi hittills noterat är att antalet omkomna i småhus minskat. Likaså har antalet omkomna män minskat, jämfört med tidigare år.

Medan den senare siffran legat på snittet 71 omkomna under året 2009-2013, så stannade den på 45 under det nyss avslutade året.

Det är ännu för tidigt att säga om det är en trend men nationellt jobbar vi mycket med att förebygga bränder och minska antalet omkomna i bränder. Siffrorna tyder på att vi är på rätt väg.

– Men ändå är vi försiktiga med att förutse hur utvecklingen blir under det nu påbörjade året.

En första sak som nästan alla kan göra för att skydda sig mot bränder är att skaffa sig brandvarnare, brandfilt och en sexkilos pulversläckare.

Det är inte alla som vet att en bostad kan vara övertänd innan brandkåren hinner fram, så därför är en första egen insats mycket viktig.

Noterbart är att många äldre och personer med nedsatt funktion omkommit i brand de senaste åren. Därför uppmanar Brandskyddsföreningen att hjälpa äldre släktingar med att se över sitt brandskydd.

6000 bränder inträffar årligen i svenska bostäder.

 

Rolf Johnsson