Det sker en viltolycka var tionde minut

Viltolyckor är ett gissel och var tionde minut inträffar en, sett till hela landet. Bilden är från den stora viltolyckan i Västmanland i december. Dessbättre, den gången, utan svåra personskador. FOTO: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Länen runt Mälaren, liksom i Bergslagen, hör till dem där viltolyckor inträffar ofta. Sett till landet som helhet sker en viltolycka var tionde minut.

Älgolyckan i Västmanland, väster i Arboga i december, är ett bra exempel på svår viltolycka. Först körde en kvinna på två älgar. Därefter kolliderade en följande bil med en älg.

Och ytterligare därefter körde en bilist, med solen i ansiktet, rakt in i räddningspådraget och orsakade en tredje olycka. Dessbättre slutade alla tre utan svåra personskador.

Men viltolyckor är mycket vanliga. Under ett år inträffar runt 47000-49000 olyckor med vilt inblandat. Rådjursolyckorna står för merparten, runt 36000.

Men i och med att vildsvinsstammen växer kraftigt så har även antalet olyckor med vildsvin börjat skjuta i höjden.

I flera län är vildsvinsolyckorna fler än antalet älgolyckor. Både jägare och naturvårdsfolk befarar att vildsvinen blir det stora problemet framöver.

Och alla viltolyckor slutar inte lyckligt. Varje år omkommer, eller skadas allvarligt, runt 100 personer. Här är älgolyckorna de som främst orsakar svåra personskador.

Trots att bilarnas säkerhet utvecklas väldigt mycket de senaste åren, så är en krock med älg, i säg 70-80 km i timmen, nog för att ge svåra personskador om det vill sig illa.

Man kan även se statistiken över trafikolyckor så här: i två av tre fall så är vilt inblandat.

Första januari i år gick in som det sjätte året där man som påkörd/påkörande bilist har skyldighet att anmäla viltkollision till polisen, och att märka ut platsen för olyckan.

Rolf Johnsson