Inget förbud mot skoteråkning

Textstorlek:

Naturvårdsverket har inte för avsikt att förbjuda snöskoteråkning i Sverige – varken fritt i terrängen eller längs markerade snöskoterleder. Men frågan bör utredas menar Naturvårdsverket.

 

I media har på senare tid framförts uppgifter om att Naturvårdsverket avser att förbjuda friåkning på snöskoter, det vill säga körning utanför markerade leder. Grunden till de här uppgifterna är en redovisning vi gjorde till regeringen om hur Sverige ska uppnå miljökvalitetsmålet Storslagen Fjällmiljö. Där finns etappmål som handlar om terrängkörning både på snö och på barmark. Redovisningen har gett upphov till oro hos många snöskoteråkare i landet. Nu vill vi förtydliga vad vi tycker i frågan och vad vi lämnade för förslag till regeringen.

Vi föreslår att en statlig utredning tillsätts för att utreda terrängkörningen i stort. Syfte är att skapa förutsättningar för en mer hållbar terrängkörning med mindre påverkan på människor, djur, miljö och egendom. En sådan utredning bör förutsättningslöst undersöka bland annat: behovet av förändringar i terrängkörningslagstiftningen behovet av skärpt straffskala för otillåten terrängkörning och användning av otillåtna trimdelar behovet av förändringar i annan lagstiftning behovet av mer effektiv tillsyn samt ekonomiska och andra förutsättningar för att etablera och underhålla framtidens ledsystem för snöskoteråkning. I detta arbete bör man också titta på lagstiftning i framförallt Norge och Finland för att se hur man där har löst problem med terrängkörning.