Grannsamverkan kan rädda liv på landsbygden

Björn Flinth – initiativtagare till Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp.Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

När huset börjar brinna eller vid en pågående hjärtinfarkt är minuterna dyrbara. På landsbygden är avstånden långa och det tar ofta lång tid innan professionell hjälp når fram. Men genom grannsamverkan kan många liv och hem räddas. Det menar Björn Flinth, ordförande vid Civilförsvarsförbundet i Ludvika.

 

För två år sedan tog han initiativet till pilotprojektet ” Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp” i Ludvika och Smedjebackens kommuner, även kallat Blötbergsmodellen. Han är pensionär och arbetar helt ideellt bland annat med att åka runt och informera om projektet.

– Det här är ett enkelt sätt att rädda liv, det behöver inte kosta skjortan. Jag föreläste om projektet på Landsbygdsriksdagen i Sandviken i somras och nu blir det fler och fler byar som går med och fler kommuner och föreningar som vill veta mer. Länsstyrelsen Dalarna med Maria Norrfalk i spetsen är också intresserade av projektet.

Tanken är att vi ska kunna hjälpa varandra bättre i väntan på att ambulans eller räddningstjänst är på plats. Genom frivilliga utbildningar i livräddande och förebyggande åtgärder kan vi öka vår egen eller grannens möjlighet att överleva ett hjärtstopp eller att släcka en brand bland annat. På köpet får vi en större gemenskap och sammanhållning i byn, enligt Björn Flinth.

– Vi arbetar med att minska tiden mellan larm och hjälp. Grannar som bor nära varandra kan exempelvis ha sina brandlarm trådlöst sammankopplade och på det viset blir vi fler som uppmärksammas att något är fel. Olika ljud gör att vi kan avgöra vilkens brandvarnare som larmar.

Björn Flinth jämför grannsamverkan med att anlita larmföretag.

– När ett larm går till ett larmföretag ringer de först till adressen där larmet kommer ifrån. Om ingen svarar skickar de en väktare. Vi menar att det går snabbare om en nära granne kan undersöka hur situationen ser ut och sedan hjälpa till. Under de två år som gått sedan starten har minst två hem räddats från att brinna ner, berättar han.

De som är medlemmar i ”Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp” kan sätta upp projektets logotype vid ytterdörren. Vid brand säger den räddningspersonalen att det finns en larmplan direkt innanför dörren. På den finns information om planlösningen i huset eller lägenheten, hur många personer som bor där samt telefonnummer till husägaren med mera. Brandmännen vet också att här finns en person som har kunskap vad som ska göras när det larmar.

När någon drabbas av hjärtstopp är tidiga insatser med hjärt-lungräddning viktig. Genom projektet ska frivilliga utbildas för att klara det.

– Mer än 67 procent av alla hjärtstopp sker i hemmet och där finns oftast ingen hjärtstartare. Därför ska de utbildade personerna också ha tillgång till de hjärtstartare som ska finnas i byn, förklarar Björn Flinth.

Civilförsvarsförbundet, som sponsrar projektet, ska också ge möjligheter att utbilda sig i grundläggande brandkunskap och att få träna på att släcka eld med handbrandsläckare eller filtar samt gå genom rökfyllda rum med mera.

Det ska också finnas en samordnare för Civilförsvarsförbundet. Det ska vara en person som exempelvis kan boka kurser, hjälpa äldre att sätta upp brandvarnare, hjälpa nya medlemmar och se till att adresser och annan information är uppdaterade.

Medlemmar i Civilförsvarsförbundet blir automatiskt olycksfallsförsäkrade, vilket också är mycket viktigt, menar Björn Flinth.

På vissa platser i Sverige kan SOS Alarm via sms larma personer som ingår i liknande projekt och alltså oftast finns på nära håll. Det fungerar utmärkt och enligt beräkningar ska det kunna öka antalet överlevande med 30 procent.

– Vi arbetar för att det ska bli möjligt även i Dalarna men hittills har inte Landstinget Dalarna sagt ja till det. De hänvisar till sekretess bland annat och lagen tolkas tydligen olika, säger en i det fallet frustrerad Björn Flinth.

Projektet ”Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp” är ett samarbete mellan Civilförsvarsförbundet, SOS Alarm, Ambulanskåren, Räddningstjänsten och Svenska kyrkan. I första hand är det diakonerna från Svenska kyrkan som ska finnas för den drabbade eller de anhöriga som behöver samtalshjälp.

– I framtiden hoppas jag att projektet med grannsamverkan även ska kunna utökas med eftersök av människor som gått vilse eller att förebygga att någon går vilse med hjälp av tekniska hjälpmedel. En annan del är också att grannsamverkan ska gälla i väntan på polis vid exempelvis inbrott.

Snart kommer Björn Flinth att få hjälp av två personer som han utbildat. De ska tillsammans med honom fortsätta att informera om projektet som i första hand ska vara en trygghet för människor på landsbygden.

Den nya hemsidan www.projekt-grannsamverkan.se är under uppbyggnad och där kommer att finnas mer information.