Jämlik cancervård

Textstorlek:

Regeringen kommer i den budget som snart presenteras i samarbete med Vänsterpartiet att ha med en satsning på två miljarder kronor under mandatperioden för att skapa en mer jämlik cancervård. Det innebär 500 miljoner kronor per år, från 2015. Syftet är att korta köerna och minska de regionala skillnaderna, och därigenom ge patienterna en bättre vård.