Fastighetsaffärer vecka 15

Textstorlek:

Registrerade fastighetsaffärer från hela Dalarnas län de senaste tre månaderna (urval). Källa: Metria

 

Vansbro

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Nordanåker 26:17

Adress: Eldforsen 2, 78050 Vansbro

Pris: 60 000 kr

Förvärvare: Nätell, Helny Anna-Britta

Överlåtare: Enström, Ruth Elsie Viola

 

▶ Småhusenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Vansbro Klamparen 20

Adress: saknas

Pris: 1 000 kr

Förvärvare: Andersson, Rolf Erik Gustaf

Överlåtare: Jonsson, Niss Oskar, Dödsbo

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Vansbro Risheden 25:15

Adress: saknas

Fastighet: Vansbro Sörombäcken 8:6

Adress: Sörombäcken 15, 78054 Äppelbo

Pris: Gåva

Förvärvare: Eriksson, Eva Maria Elisabet

Överlåtare: Eriksson, Anna-Lisa

 

Malung-Sälen

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Malung-Sälen Acksjöfall 1:11

Adress: saknas

Fastighet: Malung-Sälen Acksjön 1:2

Adress: saknas

Fastighet: Malung-Sälen Tyngsjögård 1:19

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Holgersson Öhrn, Astrid Carina E

Överlåtare: Holgersson, Nils

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Sillerö 72:3

Adress: saknas

Pris: 1 308 000 kr

Förvärvare: Van Rooij, Martina Catharina

Förvärvare: Van Rooij, Antonius

Överlåtare: Terpstra, Lambert Hendrik

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Malung-Sälen Idbäck 7:8

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Malméns Dödsbo, Karin

Överlåtare: Malmén, Karin Dagmar

 

▶ Lantbruksenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Malung-Sälen Milsjön 3:3

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Ljungh, Bjarne Stefan Stanley

Överlåtare: Ljungh, Bjarne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Västra Fors 43:7

Adress: Västra Fors Byväg 160, 78275 Malungsfors

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Trosell, Danuta Barbara

Överlåtare: Trosell, Per-Olov

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Orrmyrheden 7:5

Adress: Moravägen 27, 78234 Malung

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Pettersson, Aril Olov

Överlåtare: Pettersson, Astrid

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Gusjön 4:87

Adress: Suspavägen 413, 78068 Transtrand

Pris: 1 650 000 kr

Förvärvare: Frygnegård, Carl Petter Erik

Förvärvare: Frygnegård, Karin Maria

Överlåtare: Tanttu, Raimo

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Västra Sälen 7:225

Adress: Piprörstigen 7, 78067 Sälen

Pris: 1 500 000 kr

Förvärvare: Lidström, Karl Patric

Förvärvare: Lidström, Åse Marlene

Överlåtare: Difs, Karin Kristina

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Malung-Sälen Västra Sälen 3:108

Adress: saknas

Pris: 450 000 kr

Förvärvare: Isberg, Jimmy Leif

Överlåtare: Jonsson, Niss Oskar, Dödsbo

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Västra Ärnäs 8:12

Adress: Västra Ärnäs 355, 78064 Lima

Pris: 40 000 kr

Förvärvare: Persson, Tobias

Förvärvare: Göthberg, Jenny Marie

Överlåtare: Persson, Kvarn Gunnar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Östra Sälen 8:102

Adress: Hejjanvägen 2, 78067 Sälen

Pris: 2 595 000 kr

Förvärvare: Emretsson, Liselott Helena Ingeborg

Förvärvare: Mathisen, Lars Per Åge

Överlåtare: Johansson, Ulrica

Överlåtare: Tröiterud, Ole Ingar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Vörderås 8:5

Adress: Vörderås 181, 78068 Transtrand

Pris: Gåva

Förvärvare: Andersson, Bengt Göte

Överlåtare: Andersson, Ing-Marie

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Västra Sälen 7:276

Adress: Dammkölsringen 11, 78067 Sälen

Pris: 2 300 000 kr

Förvärvare: Källberg, Emma Josefine

Förvärvare: Holth, Ole Gunnar

Överlåtare: Hj Hydraulik Ab

 

Gagnef

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Säl 11:15

Adress: Bröttjärna 214, 78542 Mockfjärd

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Erikssons Dödsbo, Rune

Överlåtare: Eriksson, Rune

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Säl 11:15

Adress: Bröttjärna 214, 78542 Mockfjärd

Pris: 150 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Gun Asta Maria

Förvärvare: Eriksson, Lisslasses Kjell Erik

Överlåtare: Erikssons Dödsbo, Rune

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Nordanholen 7:33

Adress: Västeråkersvägen 8, 78543 Mockfjärd

Pris: 330 000 kr

Förvärvare: Ehrling, Erik Mats

Förvärvare: Sjöberg, Maria Eva

Överlåtare: Jansson, Elisabet

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Gagnef Myrholen 18:3

Adress: Myrholen 603, 78542 Mockfjärd

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Samuelsson, Lars Ingemar

Överlåtare: Samuelsson, Lars

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Gagnef Bäsna 14:3

Adress: Bäsnavägen 33, 78195 Borlänge

Fastighet: Gagnef Bäsna 8:24

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Sundkvist, Maria

Överlåtare: Sundkvist, Stig Anders

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Utby 9:17

Adress: Rombovägen 16, 78562 Djurmo

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Rydén, Carl Tony

Förvärvare: Rydén, Annika Maria

Överlåtare: Rydén, Rune

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Gagnefsbyn 14:7

Adress: Byvägen 59, 78591 Gagnef

Pris: Gåva

Förvärvare: Lindblad, Karis Karl Daniel

Överlåtare: Karis Andersson, Ingalill Marianne

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Moje 5:19

Adress: Moje 211, 78530 Gagnef

Pris: 585 000 kr

Förvärvare: Burholt, Karl Olof

Förvärvare: Burholt, Ulrika Maria

Överlåtare: Burholt, Mait Barbro

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Bäsna 21:4

Adress: Bäsnavägen 45, 78195 Borlänge

Pris: 800 000 kr

Förvärvare: Wikén, Julia Rosanna Kristina

Förvärvare: Storolles, Lars-Olov Andreas

Överlåtare: Grannäs Granath, Kent Johan Markus

 

Leksand

▶ Småhusenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Leksand Hjortnäs 46:9

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Hedlund, Hoff Sven Erik

Förvärvare: Hedlund, Hoff Signe Margareta

Överlåtare: Hedlund, Olof

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Övermo 4:10

Adress: Övermo Övermovägen 53, 79335 Leksand

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Risberg Söderholm, Ann Elisabeth G

Överlåtare: Risberg Söderholm, Ann Elisabeh (Anneli)

Överlåtare: Söderholm, Stig Roland Anders

 

▶ Småhusenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Leksand Hjortnäs 46:8

Adress: saknas

Pris: 210 000 kr

Förvärvare: Von Koch, Richert Arne

Förvärvare: Von Koch, Lena Kristina

Överlåtare: Hedlund, Hoff Sven

Överlåtare: Hedlund, Hoff Margareta

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Laknäs 35:5

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Knutsson, Anna-Karin

Förvärvare: Näs, Jan Ove

Överlåtare: saknas

 

▶ Småhusenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Leksand Hjortnäs 46:9

Adress: saknas

Pris: 210 000 kr

Förvärvare: Von Koch, Richert Arne

Förvärvare: Von Koch, Lena Kristina

Överlåtare: Hedlund, Hoff Sven Erik

Överlåtare: Hedlund, Hoff Signe Margareta

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Fors 9:3

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Olsson, Ann-Marie

Förvärvare: Näs, Barbro Inga-Lill

Förvärvare: Hed, Inger Maria

Överlåtare: Sandberg, Birgit

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Leksand Djura 17:3

Adress: Djura Gagnefsvägen 4, 78550 Djura

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Hanses, Ulf Martin

Överlåtare: Hanses, Berta

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Solarvet 6:6

Adress: Solarvet 381, 79022 Sågmyra

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Olsson, Irene Margareta

Överlåtare: Olsson, Torbjörn

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Hjulbäck 102:2

Adress: Hjulbäck Hjulbäcksvägen 138, 79397 Siljansnäs

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Dahlin, Christina Elisabet

Överlåtare: Nylén, Ingvar

 

Rättvik

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Lerdal 15:20

Adress: Byggmästargränd 8, 79535 Rättvik

Pris: 950 000 kr

Förvärvare: Frid, Conny Helgar

Förvärvare: Wester, Anna Christin

Överlåtare: Siljevik, Jonny Gustav Arne

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Rättvik Tina 12:18

Adress: saknas

Pris: 250 000 kr

Förvärvare: Hedman-Stenqvist, Bengt Erik Fredrik

Förvärvare: Hedman-Stenqvist, Cecilia Anna Maria

Överlåtare: Andersson, Leif

 

Orsa

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Hansjö 32:20

Adress: saknas

Fastighet: Orsa Hansjö 32:21

Adress: Kåbäckängsvägen 26, 79490 Orsa

Pris: 160 000 kr

Förvärvare: Slott, Mari Kristina

Överlåtare: Slott, Mari Kristina

Överlåtare: Höst, Bengt-Åke

Överlåtare: Johansson, Chriztina Elisabeth M

Överlåtare: Slott, Eva Mari

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Orsa Kyrkby 108:27

Adress: Agdurvägen 1, 79432 Orsa

Pris: 620 000 kr

Förvärvare: Hansson, Susanne

Överlåtare: Alexandersson, Mona-Lill

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Orsa Slättberg 15:9

Adress: Turistvägen 425, 79493 Orsa

Pris: Gåva

Förvärvare: Eriksson, Eva Cristina

Överlåtare: Gilius, Kjell Hans Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Orsa Kyrkby 15:40

Adress: Knapptågsvägen 6, 79433 Orsa

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Loman, Kerstin Ingalill

Överlåtare: Loman, Örjan

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Orsa Hansjö 87:13

Adress: Snabbvägen 9, 79490 Orsa

Pris: Gåva

Förvärvare: Källberg, Hans Mikael Lars

Överlåtare: Källberg, Lars Inge

 

▶ Småhusenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Älvdalen Väsa 56:2

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Östman, Sven Per Lennart

Förvärvare: Östman, Glädje Ulla Anna-Lisa

Överlåtare: Hedman, Anita Catharina Anette

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Mjågen 5:13

Adress: saknas

Pris: 135 000 kr

Förvärvare: Jonsson, Stig Sune

Överlåtare: saknas

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Älvdalen Rot 9:23

Adress: Rotvägen 4, 79690 Älvdalen

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Rotman, Knif Per Evert

Förvärvare: Eriksson, Knif Jan Sune

Förvärvare: Hed, Knif Maria Isabell

Förvärvare: Weber, Knif Anna Ellinor

Överlåtare: Eriksson, Margit Isabell

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Älvdalen Kåtilla 29:10

Adress: saknas

Pris: 80 000 kr

Förvärvare: Ingvarsson, Lars Gunnar

Överlåtare: Eriksson, Staffan Sven Olov

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Floåsen 18:38

Adress: Björnliden 111, 79091 Idre

Pris: 1 100 000 kr

Förvärvare: Doverskog, Anders Harald

Förvärvare: Doverskog, Linda Maria

Överlåtare: Sahlin, Gun Margareta Viola

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Älvdalen Östomsjön 40:7

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Dalkvists Dödsbo, Sven Erik

Överlåtare: Dalkvist, Sven Erik

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Älvdalen Östomsjön 40:7

Adress: saknas

Pris: 25 000 kr

Förvärvare: Lars Dalkvist

Överlåtare: Dalkvists Dödsbo, Sven Erik

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Foskros 10:111

Adress: Ludwigssons Väg 84, 79091 Idre

Pris: 360 000 kr

Förvärvare: Konnskog, Pär Niklas

Överlåtare: Lindblad, Lotta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Idre 5:101

Adress: Högstvägen 2, 79091 Idre

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Viksten Eriksson, Karin Elisabet

Förvärvare: Eriksson, Kerstin Margareta

Överlåtare: Viksten, Kurt

 

Smedjebacken

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Backbyn 4:18

Adress: Bagarvilles Väg 5, 77791 Smedjebacken

Pris: 230 000 kr

Förvärvare: Svendsén, Per Konny

Förvärvare: Svendsén, Viola Ann-Margret

Överlåtare: Erikssons Dödsbo, Gunnel

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Mäsken 2

Adress: Åhmans Väg 24, 77751 Smedjebacken

Pris: 550 000 kr

Förvärvare: Stengel, Kjell Anders Christer

Överlåtare: Delbom, Mats

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Smedjebacken Västerby 3:12

Adress: Smällbo 14, 77793 Söderbärke

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Karlsson Ostertag, Lina Margareta

Överlåtare: Gustafsson, Anders

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Vad 9:7

Adress: Hägnanvägen 2, 77794 Söderbärke

Pris: 450 000 kr

Förvärvare: Gustafsson, Hans Erik

Överlåtare: Karlsson, Ann-Loise

Överlåtare: Karlsson, Patrik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Vad 12:28

Adress: Landsvägen 71, 77794 Söderbärke

Pris: Gåva

Förvärvare: Andersson, Arne Stefan

Överlåtare: Hjulström, Ann Caroline

 

Mora

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Kråkberg 3:3

Adress: Sommarvägen 3, 79233 Mora

Pris: 350 000 kr

Förvärvare: Pettersson, Lars Gustav

Förvärvare: Morell, Berit Linda

Överlåtare: Hed, Ulf Torbjörn

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Häradsarvet 208:1

Adress: Sinarvsvägen 13, 79290 Sollerön

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Nilssons Dödsbo, Rönnaug

Överlåtare: Nilsson, Rönnaug

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Bonäs 87:2

Adress: Bonäs Södra Bygata 23, 79295 Mora

Pris: 200 000 kr

Förvärvare: Lok, Adam Sven

Överlåtare: Länsmans, Anita

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Mora Morkarlby 121:41

Adress: Kvarnholsvägen (52); Fler adresser finns

Pris: 225 000 kr

Förvärvare: Rusk, Stig Erik Gunnar

Förvärvare: Lindholm, Karin Anette

Överlåtare: Melin, Helena

Överlåtare: Melin, Tomas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Utanmyra 149:1

Adress: Norbyvägen 62, 79290 Sollerön

Pris: 680 000 kr

Förvärvare: Rothemund-Leonhardt, Iris

Överlåtare: Gynther, Thomas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Utmeland 43:11

Adress: Spadvägen 3, 79235 Mora

Pris: Gåva

Förvärvare: Mörk, Per-Åke

Överlåtare: Strand, Leif

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Vinäs 86:2

Adress: Sollerövägen 176, 79291 Mora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Bud, Erik Johannes

Överlåtare: Bud, Rolf

 

▶ Ej fastställd typ av industrienhet

Fastighet: Mora Nusnäs 473:7

Adress: saknas

Pris: 138 000 kr

Förvärvare: Tomt, John Börje

Överlåtare: Tomth, Lilly Rose-Marie

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Öna 255:2

Adress: Önavägen 44, 79233 Mora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Anderssons Dödsbo, Pell Ingrid Margareta

Överlåtare: Andersson, Ingrid Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Kättbo 63:8

Adress: Källarbacksvägen 18, 79292 Mora

Pris: 330 000 kr

Förvärvare: Ekenberg, Per Otto Magnus

Överlåtare: Brus Dödsbo, Holger Georg

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Morkarlby 43:58

Adress: Godsvägen 23, 79237 Mora

Pris: 1 275 000 kr

Förvärvare: Ekstam, Helen

Överlåtare: Stenius, Sven Folke

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Kättbo 48:6

Adress: Kättboåsen 313, 79292 Mora

Pris: 500 000 kr

Förvärvare: Schofield, James Michael

Förvärvare: Schofield, Laura Elizabeth

Överlåtare: Bengtsson, Bengt Gunnar

Överlåtare: Bengtsson, Lena Ann-Marie

 

Falun

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Korsnäs 1:12

Adress: Bokbindarevägen 28, 79144 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Tallberg, Märta Elisabet

Överlåtare: Tallberg, Jan-Erik

 

▶ Specialenhet, vårdbyggnad

Fastighet: Falun Nedre Gruvriset 33:190

Adress: Svavelstigen 14, 79156 Falun

Pris: 1 700 000 kr

Förvärvare: Förskolan Guldgruvan I Falun Ab

Överlåtare: Almquist, Johanna Madelene

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Snickaren 1

Adress: Fridhemsvägen 20, 79141 Falun

Pris: 1 605 000 kr

Förvärvare: Palmér, Anna Matilda

Förvärvare: Palmér, Richard Stefan Tobias

Överlåtare: Magnusson, Per

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Stallgården 1:398

Adress: Mäldvägen 23, 79020 Grycksbo

Pris: 1 250 000 kr

Förvärvare: Boman, Angelica Sabina

Förvärvare: Ljungberg, Lars Louis Joakim

Överlåtare: Bruhn, John Dan Erik

Överlåtare: Svensson, Marie Veronica

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Mandelblomman 18

Adress: Gahns Väg 2A, 79132 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Kuylenstierna, Nils Johan Christer

Överlåtare: Kuylenstierna, Nils

Överlåtare: Kuylenstierna, Suzanne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Slätta 7:31

Adress: Herrhagsvägen 383, 79176 Falun

Pris: 1 700 000 kr

Förvärvare: Blomström, Monica Elisabeth

Förvärvare: Lundberg, Lars Erik Johan

Överlåtare: Jennervall, Åsa Elisabeth

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Gläntan 6

Adress: Ringvägen 20, 79174 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Lindbäck, Lars Gunnar

Överlåtare: Lindbäck, Marianne

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Falun Holtäkt 6:2

Adress: Holtäkt 100, 79191 Falun

Pris: 650 000 kr

Förvärvare: Forsman, Marcus Thom Emanuel

Förvärvare: Norgren, Linda Kristina

Överlåtare: Morén, Per Arne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Blixbo 73:1

Adress: Blixbo 170, 79015 Sundborn

Pris: Gåva

Förvärvare: Dahlberg, Mona Linnéa

Överlåtare: Dahlberg, Elsa Matilda

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Slammerberget 3:4

Adress: Håsjön 20, 79023 Svärdsjö

Pris: 430 000 kr

Förvärvare: Forsström, Klas Åke

Förvärvare: Forsström, Eva Marie

Överlåtare: Lindberg, Per-Olof

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Borgärdet 62:6

Adress: Gläntan 5, 79023 Svärdsjö

Pris: 1 800 000 kr

Förvärvare: Jansson, Isabell

Förvärvare: Larsson, Björn Erik

Överlåtare: Linderborn, Pontus Axel Hugo

Överlåtare: Linnér, Mona Rosita Lise-Lotte

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Falun Yttertänger 22:1

Adress: Kurberget 32, 79026 Enviken; Fler adresser finns

Pris: Gåva

Förvärvare: Alneberg, Karin Elisabeth

Förvärvare: Alneberg, Lars Bertil

Överlåtare: Andersson, Oskar Rune

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Rönndalen 4:9

Adress: Fjärdsmans Väg 6, 79026 Enviken

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Eklund, Lars Johan

Överlåtare: Sundström, Stina

Överlåtare: Eklund, Johan

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Nedre Larssveden 3:6

Adress: Storvägen 65, 79021 Bjursås

Pris: 1 400 000 kr

Förvärvare: Mikael Förvaltnings Ab

Överlåtare: Hedberg, Annika Elisabeth

 

Borlänge

▶ Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad

Fastighet: Borlänge Vinkelhaken 7

Adress: saknas

Pris: 25 000 kr

Förvärvare: Hemsö Borlänge Fastigheter Ab

Överlåtare: Ab Stora Tunabyggen

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Borlänge Hemberget 5:3

Adress: Spånsans Fäbodar 22, 78199 Idkerberget

Fastighet: Borlänge Lerbäcken 4:4

Adress: saknas

Pris: 850 000 kr

Förvärvare: Salin, Hannes Erkki

Överlåtare: Brunk, John Anders

Överlåtare: Brunk, Sigrid Ingeborg

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Transportören 2

Adress: Färgargatan 4, 78467 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Hammarsten, Bengt Lennart

Förvärvare: Hammarsten, Guje Annicka

Överlåtare: saknas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Lyriken 4

Adress: Lyrikvägen 1, 78461 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Gustafsson, Maria Katarina

Överlåtare: Lindberg, Hans Mikael

Överlåtare: Gustafsson, Maria Katarina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Halvarsgårdarna 16:6

Adress: Rämshyttan 316, 78199 Idkerberget

Pris: 1 700 000 kr

Förvärvare: Ahnlund, Björn Martin

Förvärvare: Ahnlund, Carin Barbro Elisabet

Överlåtare: Anderssén, Anna-Lena

Överlåtare: Andersson, Bengt Eric

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Nyodlingen 3

Adress: Rösegatan 20, 78454 Borlänge

Pris: 1 790 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Stig Ove

Förvärvare: Sjödin, Silva Marie

Överlåtare: Forsgren, Anna Margareta

Överlåtare: Forsgren, Erik Axel

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Masmästaren 2

Adress: Ljungbergsgatan 16, 78443 Borlänge

Pris: 1 250 000 kr

Förvärvare: Hedlund, Maria Rebecca

Förvärvare: Tegelberg, Lars Daniel

Överlåtare: Österlund, Börje

Överlåtare: Österlund, Håkan

Överlåtare: Österlund, Rita

Överlåtare: Österlund, Torbjörn

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Baggbo 23:24

Adress: Varggropvägen 35, 78197 Borlänge

Pris: Gåva

Förvärvare: Gren, Eva-Lena

Överlåtare: Gren, Sven Erik

Överlåtare: Gren, Tora Ulla-Britt Irene

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Robert 1

Adress: Mets Eriks Väg 2, 78456 Borlänge

Pris: 2 150 000 kr

Förvärvare: Strand, Gustav Dan-Åke

Förvärvare: Strand, Lisbeth Christina

Överlåtare: Holgersson, Anna Maria

Överlåtare: Holgersson, Jan Olof

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Torsångs Prästgård 31:6

Adress: Frejvägen 11, 78194 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Haglund, Johan Mattias

Överlåtare: Haglund, Johan

Överlåtare: Sundgren, Sofia

 

Säter

▶ Hyreshusenhet, bostäder och lokaler

Fastighet: Säter Skedvi Prästgård 1:2

Adress: Sockenvägen 2, 78392 Stora Skedvi

Pris: 1 000 000 kr

Förvärvare: Fredriksson, Cristhel Anna Maria

Förvärvare: Andersson, Hans Artur

Överlåtare: Hansson, Jan-Olov

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Ylva 5

Adress: Kampvägen 13, 78335 Säter

Pris: 782 000 kr

Förvärvare: Claesson, Sylvia Rose-Marie

Förvärvare: Claesson, Ernst Rune

Överlåtare: Eriksson, Ingrid

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Ormen 17

Adress: Fogdegatan 27, 78334 Säter

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Olofsson, Hanna Maria Margareta

Överlåtare: Olofsson, Hanna

Överlåtare: Eriksson, Hans

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Enbacka 19:145

Adress: Byrängsvägen 5, 78350 Gustafs

Pris: 1 800 000 kr

Förvärvare: Jansson, Bo Peter

Förvärvare: Andersson, Sandra Erika

Överlåtare: Männikkö, Bengt

Överlåtare: Männikkö, Marjatta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Mora 13:41

Adress: Listvägen 47, 78350 Gustafs

Pris: 1 275 000 kr

Förvärvare: Valkenberg, Sonny Daniel

Förvärvare: Svennberg, Anna Erika

Överlåtare: Eriksson, Bengt Hans Erik

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Säter Viken 1:3

Adress: Viken 6, 78390 Säter

Pris: Gåva

Förvärvare: Anåker, Margareta Carina

Förvärvare: Anåker, Magnus Sören

Överlåtare: Wilander, Sylwi

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Nämnsbodalen 4

Adress: Kungsvägen 25, 78335 Säter

Pris: 955 000 kr

Förvärvare: Johansson, Johanna

Förvärvare: Johansson, Tony

Överlåtare: Erikssons Dödsbo, Irene Elisabet

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Nämnsbodalen 4

Adress: Kungsvägen 25, 78335 Säter

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Erikssons Dödsbo, Irene Elisabet

Överlåtare: Eriksson, Irene

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Säter Dalkarlsnäs 2:34

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Viklund, Lena Annika

Förvärvare: Viklund, Stig Peter

Överlåtare: Lind, Stig Åke Ingvar

 

Hedemora

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Diakonen 12

Adress: Dalkarlsgatan 11, 77636 Hedemora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Fredriksson, May Ingegerd Sofia

Överlåtare: Fredriksson, Ragnar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Linet 8

Adress: Ängsvägen 6, 77634 Hedemora

Pris: 560 000 kr

Förvärvare: Salåker, Karin Madelene

Överlåtare: Eriksson, Nils Gunnar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Svedjan 3:7

Adress: Västkustvägen 1, 77636 Hedemora

Pris: 1 300 000 kr

Förvärvare: Harald, Adrian Hans Alexander

Förvärvare: Nyström, Maud Maia Elisabeth

Överlåtare: Lindeberg, Samuel

Överlåtare: Tallberg, Madeleine

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Långsbyn 60:71

Adress: Aspgränd 2, 77070 Långshyttan

Pris: 420 000 kr

Förvärvare: Olsson, Mats Fredrik

Förvärvare: Eskelinen, Sara Birgitta

Överlåtare: Johansson, Kent

Överlåtare: Johansson, Liselott

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Ängelsfors 2:40

Adress: Vattuvägen 5, 77070 Långshyttan

Pris: 960 000 kr

Förvärvare: Widén, Agneta Kristina

Överlåtare: Hedberg, Håkan

Överlåtare: Lundin Hedberg, Lena

 

Avesta

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Kärret 8

Adress: Östra Parkgatan 6, 77433 Avesta

Pris: 470 000 kr

Förvärvare: Larsson, Ulla Margareta

Överlåtare: Lindberg, Annika Birgitta

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Avesta Nedre Fornby 3:4

Adress: Fornby 11, 77498 Horndal

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Vikström, Gertrud Margareta

Överlåtare: Wikström, Maths

 

▶ Industrienhet, trävaruindustri

Fastighet: Avesta Horndalsbyn 19:16

Adress: Timmervägen 1, 77468 Horndal

Pris: 600 000 kr

Förvärvare: Sågviken Henkes Ab

Överlåtare: Setra Trävaror Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Ingeborgbo 2:17

Adress: Fäbodvägen 5, 77467 Horndal

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Norrenas Dödsbo, Jussi Tapani

Överlåtare: Norrena, Jussi Tapani

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Strandmora 11:7

Adress: Östra Strandmora 5, 77499 By kyrkby

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Englund, Gunnel Ing-Marie

Överlåtare: Englund, John Allan

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Ingeborgbo 2:17

Adress: Fäbodvägen 5, 77467 Horndal

Pris: 60 000 kr

Förvärvare: Zybert, Sylwester

Överlåtare: Norrenas Dödsbo, Jussi Tapani

 

▶ Industrienhet, metall- och maskinindustri

Fastighet: Avesta Städet 2

Adress: saknas

Fastighet: Avesta Städet 3

Adress: Mejerigatan 3, 77552 Krylbo

Fastighet: Avesta Städet 4

Adress: Mejerigatan 5, 77552 Krylbo

Fastighet: Avesta Städet 5

Adress: Mejerigatan 7, 77552 Krylbo

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Gustavssons Dödsbo, Sölve

Överlåtare: Gustavsson, Sölve Ingemar Roland

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Karlbo 2:12

Adress: Norrängsvägen 5, 77570 Krylbo

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Stål, Yvonne Linnea Maria

Överlåtare: Stål, Elisie Linnéa

 

▶ Industrienhet, metall- och maskinindustri

Fastighet: Avesta Städet 2

Adress: saknas

Fastighet: Avesta Städet 3

Adress: Mejerigatan 3, 77552 Krylbo

Fastighet: Avesta Städet 4

Adress: Mejerigatan 5, 77552 Krylbo

Fastighet: Avesta Städet 5

Adress: Mejerigatan 7, 77552 Krylbo

Pris: 500 000 kr

Förvärvare: Kindmarks El & Montage Ab

Överlåtare: Gustavssons Dödsbo, Sölve

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Folkärna-Backa 5:17

Adress: Backaänget 33, 77595 Folkärna

Pris: Gåva

Förvärvare: Jernkvist, Lars-Olof Hjalmar

Förvärvare: Jernkvist, Jan-Erik Ludvig

Överlåtare: Jernkvist, Per Anders Ludvig

 

Ludvika

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Sörvik 1:10

Adress: Södra Laggaruddsvägen 11, 77192 Ludvika

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Wood, Andrew Leslie

Överlåtare: Wood, Andrew Leslie

Överlåtare: Wood, Anette Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Gullvivan 2

Adress: Konvaljstigen 30, 77143 Ludvika

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Ringberg, Peter Erik

Överlåtare: Ringberg, Peter Erik

Överlåtare: Asterlund, Carolin Elisabeth Salme

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Musseronen 1

Adress: Rotorvägen 34, 77142 Ludvika

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Dahlboms Dödsbo, Lloyd Arnold

Överlåtare: Dahlbom, Arnold

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Musseronen 1

Adress: Rotorvägen 34, 77142 Ludvika

Pris: 583 000 kr

Förvärvare: Vuong, Que Phan

Överlåtare: Dahlboms Dödsbo, Lloyd Arnold

 

▶ Industrienhet, gatu-/parkmark

Fastighet: Ludvika Svanen 1

Adress: Skolgatan 2, 77132 Ludvika

Pris: 500 000 kr

Förvärvare: Västkuststugan Ab

Överlåtare: Ludvika Kommun

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Ludvika Dagkarlsbo 5:1

Adress: Gladängsvägen 5, 77194 Ludvika; Fler adresser finns

Pris: Gåva

Förvärvare: Bolander, Anna Maria Christina

Förvärvare: Bolander, Lars Jörgen

Överlåtare: Spelmans, Erik Olov

 

▶ Industrienhet, bensinstation

Fastighet: Ludvika Ludvika By 2:21

Adress: Kiselvägen 2, 77141 Ludvika

Pris: 384 000 kr

Förvärvare: Qstar Försäljning Ab

Överlåtare: Ludvika Kommun

 

▶ Industrienhet, gatu-/parkmark

Fastighet: Ludvika Svanen 1

Adress: Skolgatan 2, 77132 Ludvika

Pris: 500 000 kr

Förvärvare: Garderoben S Ab

Överlåtare: Västkuststugan Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Geten 11

Adress: Åsgatan 11, 77133 Ludvika

Pris: 2 330 000 kr

Förvärvare: Falk, David Ingemar

Förvärvare: Hugg, Maria Linnea

Överlåtare: Berg, Åke Torbjörn

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Lisselmågtorpet 10:12

Adress: Ortdrivarevägen 42, 77240 Grängesberg

Pris: 600 000 kr

Förvärvare: Stanley, Carolyn

Överlåtare: Kuusela, Väinö

Överlåtare: Kuusela, Aila Kyllikki

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Öraberget 10:42

Adress: Gruvskogsvägen 10, 77230 Grängesberg

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Gustafsson, Anders Yngve

Överlåtare: Gustavsson, Anders

Överlåtare: Gustafsson, Pernilla

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Ludvika Näset 2:50

Adress: Fjällbergsvägen 1, 77290 Grängesberg

Pris: 450 000 kr

Förvärvare: Hellberg, Jennifer Adéle Monika

Förvärvare: Pettersson, Roland Hampus

Överlåtare: Boström, Jan Mikael

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Ludvika Norra Finnfall 1:4

Adress: Finnfallsvägen 26, 77290 Grängesberg

Pris: Gåva

Förvärvare: Lennestig, Lars Olof

Förvärvare: Lennestig, Inger Elisabeth

Överlåtare: Lennestig, Bengt