Enda grodpassagen i Dalarna räddar liv

När det rör sig på land dyker grodorna men de kommer snart tillbaka igen och fortsätter sin lek. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

I våtmarkerna i närheten av Spraxkya levde tidigare grodorna farligt när de skulle korsa vägen. Men sedan grodpassagen byggdes för några år sedan har antalet dödade grodor minskat radikalt.

Några dagar in i april var det redan full aktivitet på grodorna i våtområdet nära Spraxkya i Borlänge. Några grodor hade valt Sjömyren, som är en konstgjord sjö i närheten. På en plats i vattnet syntes grodrom överallt och så fort det blev helt stilla på land tittade den ena grodan efter den andra upp ovanför vattenytan och bjöd på ett lustigt skådespel. Hanarna tog stadiga tag runt honorna – eller vad som fanns närmast. De blåste upp sina blå luftsäckar och det knorrande kväkandet hördes från alla håll.

– I Sjömyren lever de farligt eftersom dammen brukar tömmas varje år. Vi får hoppas att vattenspegeln får vara kvar tills det har blivit färdiga grodor, säger Ove Eriksson, miljöspecialist på Trafikverket.

Redan 2009 planerades för en grodpassage under bilvägen genom våtmarksområdet.

– Många grodor blev överkörda på vägen varje år. Värmen lockade grodorna att stanna på vägen, liksom att de kunde ha utkik på varandra. När stora mängder blir överkörda, som det blev på den platsen kan det utarma en hel population. Det handlar ju bland annat om lekande grodor som ska föra släkten vidare, säger Ove Eriksson.

För att förhindra massdödandet av grodor byggdes en grodpassage för ett antal år sedan. Fångstarmar i form av betongfundament hindrar nu grodorna från att ta sig upp på vägen och de kan istället välja de tre genomgångarna som går under vägen.

– Visst händer det att några grodor går utanför fångstarmarna men antalet döda grodor har minskat radikalt, säger Eriksson.

De finns endast några få grodpassager i Sverige och fortfarande bara en i Dalarna. Enligt Ove Eriksson beror det på att det kan vara svårt att lokalisera platserna där grodorna vandrar från sina övervintringsplatser till lekvatten. Men i Spraxkya är det uppenbart var de flesta grodor passerar.

– De största vandringarna är på våren när det är dags att leka, men också på hösten när alla smågrodor ska tillbaka till vintervilan.

Förutom att skydda grodorna arbetar Trafikverket aktivt även med att skydda utter och fisk.

– Trafiken är ett stort hot mot uttern och när det gäller fisken kan vägtrummor hindra fiskens naturliga vandringar, förklarar Ove Eriksson.