Nu vill S behålla jobbskatteavdraget

Textstorlek:

God fortsättning på det nya året! Nu skriver vi 2014 – och konstaterar att det största oppositions­partiet, Socialdemokraterna, sedan nyårsdagen ställer sig bakom det femte jobbskatteavdraget. Inte en chans längre att de tänker riva upp det, enligt vad deras ledare Stefan Löfven har lovat.

Hela hösten tyckte annars Löfvens parti att pest och pina var förknippat med detta avdrag. Det kvittade att det för normalinkomsttagaren skulle ge 270 kronor mer i månaden av leva för. Det var ändå ingen hejd på hur oansvarigt det var av alliansregeringen att ge löntagarna denna netto­förstärkning med, som man sade, ”lånade pengar”.

Indignationen var till och med så stor att de tre rödgröna oppositionspartierna nedlät sig till att skräddarsy en avvikelse från det finanspolitiska ramverket som skulle passa Sverigedemokraternas förslag att stoppa höjningen av brytpunkten för statlig skatt. Bara för att knäppa rege­ringen på näsan. Skulle det beteendet prövas rättsligt är det inte säkert att det skulle godkännas, eftersom ramverket har en juridisk styrka i närheten av grundlag. En av landets ledande författningsexperter, professorn och förra justitierådet Fredrik Sterzel, hävdar bestämt att inte ska vara möjligt att göra det som de rödgröna och SD gjorde tillsammans.

Men hur som helst – S har lovat att inte röra jobbskatte­avdraget när det nu de facto har trätt i kraft. Löfven och hans närmaste inser givetvis att ett tillbakadragande av avdraget skulle riskera att negativt påverka den inhemska privata konsumtionen, trycka ned den nu nästan enbart konsumtionsdrivna konjunkturen och – inte minst – reta upp väljarna inför årets båda val, EU-valet och riksdags­valet.

Så därför ligger nu regeringens lagda avdragskort även för Socialdemokraternas del. Men för Socialdemokraterna innebär det också att de i motsats till regeringens partier inte längre har balans i sitt budgetförslag för den summa som det femte jobbskatteavdraget kostar, 12 miljarder kronor. När Löfven & Co lade sin skuggbudget i höstas hade de en kostnadssida som låg drygt 30 miljarder högre än regeringens. Till en del finansierade de detta genom att vilja slopa bland annat den sänkta krogmomsen och den ­halverade arbetsgivaravgiften för unga. Men för löftet att behålla jobbskatteavdraget efter årsskiftet har de saknat täckning hela tiden. Brytpunktsbeslutet ihop med SD kan möjligen ge tre miljarder, med lite tur. Men då återstår i alla fall nio miljarder att täcka upp med hjälp av svikna utgiftslöften eller höjda skatter.

Åtminstone något borde väl detta påverka Socialdemokraternas trovärdighet i kampen om väljarna. Eller?