Rovdjurspropositionen är antagen – men vad händer sedan?

Textstorlek:

Så har då Riksdagen inte bara debatterat rovdjurspropositionen utan också beslutat anta den. Smolket i bägaren är att inte det största oppositionspartiet – socialdemokraterna – fullt ut ställde sig bakom förslaget. I grund och botten är innehållet i deras jaktpolitiska program detsamma som innehållet i regeringens proposition. Det vi ser om vi granskar delbesluten är ändock att socialdemokraterna stödde regeringen i omröstningen avseende förslaget från miljöpartiet och vänstern, att helt förkasta propositionen.

Frågan är nu hur snabbt vi ser några effekter av Riksdagens beslut?

Det som hastar, främst ur jägarnas och tamdjursägarnas perspektiv, är att det blir vargjakt redan denna vinter. Dalarna är ett av de län i landet som har mest varg. Förra vintern berördes Dalarna av 24 vargrevir och i princip ingen del av länet var undantaget.

Intentionen hos både politiker och myndigheter är säkert att det redan denna vinter skall bli någon form av vargjakt men innan det kan bli verklighet måste flera olika beslut fattas. Regeringen måste förändra innehållet i jaktförordningen. Naturvårdsverket måste fastslå ett referensvärde för vargen inom Riksdagens beslutade intervall (170–270 vargar).

I Riksdagsbeslutet ingår också att Naturvårdsverket i stor grad kan delegera jaktbesluten till respektive Länsstyrelse. Frågan är om detta kommer att ske redan i vinter eller om Naturvårdsverket, i samråd med Länsstyrelserna, tar beslut om vargjakt. Om nu ett vargjaktsbeslut tas.

I Dalarna kommer Viltförvaltningsdelegationen sammanträda i början av januari för att där säkert diskutera åtgärder utifrån Riksdagens beslut. Naturligtvis är tidpunkten vald med tanke på förvaltningsåtgärder redan innevarande vinter.

Mycket av debatten handlar om varg. Lodjuren kommer oftast lite i skymundan. Även här öppnas för en lite större jakt. Detta skulle gynna länets rådjursstam. En absolut förutsättning för det är emellertid att vi alla blir bättre på att rapportera lodjursspår som vi ser under vintern. Det är den rapporteringen som ligger till grund för hur mycket lodjur som finns i länet. Numera kan alla bli rapportörer. Det finns en öppen databas skandobs.se där alla kan rapportera. Vidare är alla rapporter på webbplatsen offentliga.

Håll nu ögonen öppna när ni jagar, åker skidor eller promenerar i vinter, lodjursspåret kan vara närmare än du tror.

HANS JOHANSSON