Länsbygderåd vill inte vara politiskt bunden

Sven Bergman Ovansiljans Nyckelharpor.
Textstorlek:

Hela Sverige ska leva Länsbygderådet Dalarna hoppas nu byta namn till Hela Sverige ska leva Dalarna.
– Önskan är att förtydliga ett politiskt oberoende samt att inte uppfattas som en myndighet, säger Johan Boström, ordförande i Länsbygderådet Dalarna.

Förutom ett antal egna nationella och regionala projekt har Länsbygderådet egen verksamhet, en organisation som var tänkt att få fart på landsbygden. Begreppet Hela Sverige ska leva känns ibland som ett strandat skepp.

I SVT:s Debatt, mellan landsbygdsministern Eskil Erlandsson och MP:s Gustav Fridolin, blev det som vanligt ordväxling utan konkret innehåll. De båda riksdagspolitikerna var mer intresserad av att skydda sina egna positioner än att ta ansvar för – just det – Hela Sverige!

Länsstyrelsen i Dalarna jobbar tillsammans med kommuner, landstinget och näringsliv för att på regeringens uppdrag utarbeta ett regionalt serviceprogram. Länsbygderådet Dalarnas roll är att komma med olika synpunkter.

Runt om i Sverige finns cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper varav 300 i Dalarna. Gemensamt är att de består av människor som gått samman och bestämt sig för att forma sin bygds eller sitt närområdes framtid.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är en medlemsorganisation för dessa lokala grupper och för ett fyrtiotal organisationer som valt att stödja arbetet genom att bli medlemmar. Hela Sverige ska leva Länsbygderådet Dalarna, som har mellan 20 och 30 år på nacken, har enligt Johan Boström inte åstadkommit så många konkreta projekt (på alla dessa år?).

Länsorganisationen ligger visserligen bakom Omställning Dalarna, men Boström menar nu, exklusivt för Dalabygden, att på informationssidan har man halkat efter en hel del samt att man står inför ett vägval. I grund och botten handlar det om att hitta och stödja eldsjälarna, som många gånger spelar en avgörande roll för ett projekts förverkligande.

– Till att börja med vore det välkommet med ett förtydligande av vad vi står och hur vi i framtiden tänker arbeta för landsbygdens bästa. Det handlar dels om att markera ett politiskt oberoende, dels om ett namnbyte som inte förknippas med någon myndighet. Därför ska vi ta upp frågan om att eventuellt byta Länsbygderådet Dalarna, som felaktigt uppfattas att vi skulle vara en myndighet, mot Hela Sverige ska leva Dalarna som är neutralt och berättar vad vi vill. Vidare ska information och kommunikation stärkas.

– Hemsidan måste få ett regelbundet konkret innehåll och e-postadresser ska ses över. Önskvärt vore ett lokalt kansli. Jag håller med om att landsbygdsprogrammets pengar har gått för mycket till jordbruk och för lite till övriga jobbskapande verksamheter. Hela Sverige ska leva Dalarna, om det nu blir så, ska fortsätta stödja, samarbeta och påverka för att hela Dalarnas län ska leva och utvecklas, säger Johan Boström.