Dalamjölken överlever när Arla halverar sortimentet

Textstorlek:

Dalamjölken överlever när Arla halverar sortimentet i Gävlemejeriet och varslar 20 av 70 anställda.

Arla konkurrerade ut Dalaböndernas Milko men konkurrensverket tvingade fram en försäljning av Grågö mejeri som Coop tog över 2012 (och två år senare sålde vidare till Falköpings mejeriförening). Många dalabönder valde samtidigt att gå över till Gefleortens mejeriförening som började tillverka Dalamjölk.

Antalet mjölkleverantörer till Grådö har ökat successivt genom åren, och de kommer från Gefleortens eller Arla. 2015-16 hade Grådö 45 mjölkgårdar, idag 55 enligt hemsidan. Och vad som sker efter årsskiftet 2018-19, då mjölkbönderna kan byta mejeri är ännu oskrivet.

I Falköpings bokslut kan man läsa att 1 januari 2017 började Grådö hämta hos ytterligare sju mjölkgårdar och ökade invägningen med 10 miljoner kilo mjölkråvara och på hösten 2017 så skrev man kontrakt med ytterligare nio leverantörer från Gefleortens som började leverera 2018.

Gefleortens mejeriförening var hårt pressat, man gav upp sin självständighet och begärde hjälp av mjölkjätten Arla. I oktober 2017 godkände konkurrensverket att Gefleortens blev en del av Arla men under eget varumärke.

– Jag är självfallet både glad och lättad över Konkurrensverkets besked. Vår målsättning har hela tiden varit att i god tid trygga stabila och långsiktiga villkor för medlemmarnas mjölkproduktion samtidigt som varumärket och mejeriet fortsätter att utvecklas. Jag hoppas och tror att även våra kunder och konsumenter ser att detta var det allra bästa som kunde hända oss i nuläget, kommenterade Thomas Lundgren, ordförande för Gefleortens mejeriförening ägarbytet.

Nu ett år senare kommer nästa dramatiska besked, Arla varslar 20 av 70 anställda i mejeriet i Gävle och ska spara 20 miljoner på ett bantat sortiment, hälften av produkterna kommer att offras. Så här skriver Arla i pressmeddelandet:

”Vi ser under året en vikande försäljning, speciellt på mjölk och yoghurt vilket ytterligare har förvärrat lönsamheten. Detta kräver åtgärder för att mejeriet i Gävle skall kunna vara kvar och utvecklas som ett lokalt mejeri.”

Trots insatser på marknadssidan för att öka försäljningen så har Gefleortens mejeri fortsatt att ha en vikande försäljning och ett negativt resultat. Vi slutar att producera olönsamma produkter medan Gefleortens mjölk, Dalamjölk, fil, grädde, naturell Crème Fraiche och mild naturell yoghurt kommer att finnas kvar i sortimentet. Det behövs helt enkelt förändringar för att vi ska kunna skapa förutsättningar för att mejeriet ska kunna behålla bassortimentet”.”Mejeriet behöver helt enkelt sänka sina kostnader för att kunna överleva. Det är dock ett tråkigt besked att ge till mina medarbetare” säger Magnus Lindberg mejerichef på Arla Gefleortens.

Grådö som ägs av Falköpings mejeriförening betraktar sig som vinnare och nummer tre på den svenska mejerikartan efter Arla och franskägda Skånemejerier. Falköpings rekordhöjer nu i oktober också sina priser till bönderna efter sommarens torka.

– Framför allt dagligvaruhandeln har varit lyhörd för prisökningar. De har förstått att läget är allvarligt, säger mejeriets vd Anders Segerström till Falköpings tidning.