Fixit hjälper till att hitta rätt

Initiativtagare till Fixit, Ur Alf Nilssson, hoppas att projektet ska ge trygget för äldre och funktionshindrade. Foto: privat
Textstorlek:

Nu ska det bli lättare för äldre och funktionshindrade i Dala-Järna med omnejd att få hjälp. När det är svårt att hitta de rätta kontakterna rycker den nya förmedlingstjänsten Fixit in och förmedlar kontakter.

– Oavsett om de behöver hjälp med datorer eller tv-apparater som strular, eller vill ha hjälp med att betala räkningar, städa, klippa gräset, handla eller byta gardiner med mera ska de bara behöva ringa ett enda telefonnummer, säger Ur Alf Nilsson, initiativtagare och projektledare för den nya förmedlingstjänsten Fixit.

Ur Alf Nilsson, Dala-Järna, har arbetat ideellt i många år med landsbygdsutveckling. Han sitter exempelvis i Kommunbygderådet och i flera år var han SPF Daladistrikts representant i Länsstyrelsens regionala serviceprogram där han deltog i arbetet med servicefrågor för äldre och funktionshindrade.

I ett samarbete med föreningen Ja-Järna, Länsstyrelsen och Vansbro kommun har nu ett projekt startats för att underlätta för dem som har svårt att veta vart de ska vända sig för att få den hjälp de behöver.

Fixit-modellen ska förhoppningsvis ge ökad trygghet i vardagen för äldre och funktionshindrade, samt minska utanförskapet.

– Vi bygger upp ett nätverk av företagare som är beredda att rycka ut med relativt kort varsel. Företagen som är med betalar en avgift för att finansiera verksamheten och får gratis reklamplats på Ja Järnas hemsida. De knyts till Fixit via årsavtal med Ja Järna som står för upplägget och håller en viss telefonjour. Föreningen fördelar uppdragen till företagen samt att de marknadsför och administrerar tjänsten.

– Sen gör företag och kund upp om vad som ska göras, vad det ska kosta och när det ska göras med mera. Det är inget som vi är inblandade i, säger Alf Nilsson och förklarar att det inte blir någon konkurrens med andra företagare eftersom det inte handlar om några subventioner för tjänsterna.

– Den nya servicen vänder sig i första hand till boende i Dala-Järna men vi har sagt att vi nekar inte någon som ringer. Redan nu på ett par veckor har vi fått beställningar från både Nås och Vansbro.

Tanken med projektet är också att modellen ska spridas till andra kommuner i Dalarna om det visar sig att det blir framgångsrikt. Efter slutrapporten som gjordes efter förstudien till projektet hörde många kommuner av sig och tyckte det verkade intressant, enligt Alf Nilsson. Rapporten visade att det fanns ett relativt stort intresse bland äldre och funktionshindrade för dessa tjänster.

– Projektet finansieras av Post- och telestyrelsen via Länsstyrelsen och varar ett år. Därefter kommer en utvärdering att göras för att se hur det ha fungerat, avslutar Ur Alf Nilsson.