Per Gynts grotta

Textstorlek:

En liten skara från SPF Tuna-Säterbygden samlades för en vandring till Per Gynts grotta i Amsberg. På grund av ett vägbygge var vandringsstigen oframkomlig, men då ryckte traktens son, Åke Örjes in och visade en alternativ väg. Dessutom delade han ut ett häfte om Per Gynt och berättade om trakten och stråtrövaren vilket gjorde vandringen extra intressant.
1996 röjde byborna stigen och Mats Nordkvist timrade slogboden som fraktades med helikopter till platsen. Det hela invigdes sedan av landshövding Gunnar Björk. Vandringen fortstte sedan till galgbacken där Per Gynt enlignen sägnen avrättades. Här blev det en stunds rast med utsikt över älven och byarna mot faluhållet det hela inramat av höstens alla färger. På hemvägen besöktes trefaldighetskällan där byborna med gemensamma krafter byggt en stilig överbyggnad med sittbänkar. Det var lågt vattenstånd i källan så den hälsobringande vattendrickningen får anstå till an annan gång.