Familjecentral i Falun inget för oss bybor!

Textstorlek:

Jag, min man och våra tre små barn bor i Bjursås och här har vi det riktigt bra. Nära till naturen, lugn och ro men ändå bra och välfungerande serviceutbud. För några år sedan fick vi välja vårdcentral och då valde vi av naturliga skäl att tillhöra Grycksbos vårdcentral. Den ligger närmast geografiskt men har också en bra mödra- och barnavårdsavdelning. Nu är det bestämt att befintliga MVC och BVC i Falukommun ska läggas ner för att istället satsa på en ny gemensam familjecentral. Detta anser jag är mycket upprörande! Vi på landsbygden kommer att tvingas åka extra till Falun vilket kostar oss både pengar och tid och påverkar miljön på ett mycket negativt sätt. Dessutom försämras servicen ute i byarna vilket gör det oattraktivt för barnfamiljer att flytta hit. Varför ändra på något som fungerar? Jag har hittills inte hört någon som är nöjd med detta beslut. En familjecentral i Falun är inget som vi barnfamiljer i byarna önskar!