SKL: Hedemora bemöter sämst

Textstorlek:

Hedemora kommun är sämst i Dalarna och näst sämsta kommun i landet på gott bemötande. Det visar den mätning som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har gjort för 14:e året i rad och som går under namnet KKiK – kommuners kvalitet i korthet.

En mängd frågor har skickats till kommunerna för att mäta olika frågor om kommuners service och kvalitet. Mätningen har skett genom att SKL via ett företag har låtit frågeställare kontakta kommuner kring olika enkla frågor och därefter värderat det bemötande de fått.

Hedemora får endast 69 % av maximalt 100 och av landets uppmätta kommuner är det endast Lessebo som har en lägre siffra än Hedemora. Det förklaras så här, via mail, av Hedemoras kommunstyrelseordförande Ola Gilén (S):

– Det är inte bra att man upplever att man fått ett dåligt bemötande när man kontaktat kommunen. Vi vill att man ska känna sig välkommen när man tar kontakt.

Vad beroro resultatet på?

– När det gäller telefonin så har vi bytt leverantör och installerat ett nytt system hösten 2018 som det varit inkörningsproblem med.

Kommer ni att göra något inom kommunen för att förbättra upplevelsen av ett gott bemötande?

– Ja.

Älvdalen har bästa bemötandet

Älvdalens kommun är bäst i Dalarna med hela 92 % – Älvdalen som för övrigt också var bäst i länet när det gällde att svara snabbt på inkomna mail till kommunen. Kommunstyrelseordförande Kjell Tenn (C) berättar om nyckeln till framgång:

– En stor bidragande orsak till våra goda resultat är vårt kontaktcenter. Redan i den första kontakten med vårt kontaktcenter får ”kunden” mestadels svar på sin fråga. Om inte kontaktcenter kan ge svar kopplas man vidare till avdelning där frågan kan besvaras av berörd tjänsteman/handläggare.

– Den goda mottagarattityden i all kommunal verksamhet är vårt sätt att profilera en hög kommunal service, med förhoppning att den också inger trygghet som i sin tur leder till inflyttning.

– Vilket tips kan du ge till andra kommuner som inte har lyckats så bra i mätningen?

– Att i stort allt går via kontaktcenter med en tydlig ingång/mottagare/vägvisare med hög service.

Bra resultat för Orsa

Orsa – som är i särklass sämst på att svara snabbt på mail, är däremot mycket bra på bemötande. Orsa hamnar på en andra plats av dalakommunerna i undersökningen, med 91 %.

Vissa dalakommuner valde att inte mäta frågan om gott bemötande.