Öppettiderna ska granskas

Per Höglund menar att tillgången till offentliga byggnader är en demokratisk fråga. Foto: Emely Bakken
Textstorlek:

​Tillgänglighet till offentliga byggnader handlar om demokrati. Detta menar kulturchef Per Höglund, Rättviks kommun. Nu granskar även Orsa sina öppettider.

Anna-Karin Lundqvist vill att kulturhuset ska ha helgöppet.

I ett medborgarförslag till Orsa kommun beskriver Anna-Karin svårigheten att hinna se utställningarna och ta del av övrigt kulturutbud. Hon jobbar om dagarna och tiden räcker inte till.

– Allmänna byggnader handlar precis om vad orden avslöjar. De är till för allmänheten. Så många som möjligt ska kunna besöka lokalerna, tycker hon.

Kommunen har tagit emot förlaget och ska nu utreda frågan. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin är positiv till idén men menar att ekonomin styr.

– Det är alltid bra att offentliga byggnader håller öppet. Men det måste ligga i balans med vad vi har ekonomiska resurser och möjligheter till, säger han.

Thalin berättar att kommunen lagt mycket tid på att undersöka när kommuninvånarna besöker kulturhuset.

Både politiker och tjänstemän har ställt sig frågan vilka öppettider som mest skulle uppskattas.

Han menar att det har blivit bättre.

När biblioteket och kulturhuset för några månader sedan slogs ihop har tillgängligheten ökat.

Detta var ett av målen med projektet. Det kan tilläggas att det sker en stor omorganisering i Orsa.

Funktionerna fritidschef och kulturchef ska nu slås ihop till en och samma tjänst. Kommunen jobbar just nu med att rekrytera en ny chef. En ambition finns att ytterligare utöka öppettiderna.

Den nya förvaltningschefen förväntas ta itu med frågan. Rättvik är en av de kommuner som satsar på kultur och tillgängliga offentliga lokaler.

Kulturhuset inrymmer både bibliotek, naturmuseum och konsthall. Huset har endast stängt fem dagar om året. Per Höglund är kulturchef:

– Allt är skattefinansierat. Därför är det viktigt att offentliga byggnader håller öppet så mycket som möjligt. Det ska inte finnas någon hög tröskel till kommunens offentliga byggnader.

Det är viktigt att varje dag jobba för demokratin i Sverige. Offentlighet är en del av detta.

Alla ska få möjlighet att komma in och ta del av det som finns, menar han och berättar att många äldre besöker lokalerna dagtid.

På söndagar kommer många barnfamiljer.

Anna-Karin Lundqvist hoppas nu att Orsa följer Rättviks exempel.

Emely Bakken