Tillägget måste sökas

Lars Östlund informerar om bostadstillägget för pensionärer.​ Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

​Många pensionärer går miste om bostadstillägg de är berättigade till, bara för att de inte ansöker om det. Bostadstillägget är, tvärtemot vad vissa tror, inte ett bidrag utan en del av grundskyddet, precis som garantipensionen.

I dag besöker Lars Östlund Lingongården och den lokala PRO-föreningen i Ludvika för att berätta om bostadstillägg för pensionärer över 65 år.

Östlund är kassör i PRO Dalarna och har tidigare erfarenhet från både Skatteverket och Länsrätten när han vara yrkesverksam.

De senaste åren har han föreläst om bostadstillägg för pensionärer över 65 år många gånger. Det var flera år sedan bostadstillägget började uppmärksammas alltmer men fortfarande får han inbjudningar från olika lokalföreningar som vill att han kommer och pratar om det. Det är många som är berättigade till bostadstillägg men som ändå inte har det, kanske flera tusen bara i Dalarna. Varför det är så kan det finnas många orsaker till, menar Lars Östlund.

– Det kan vara skämmigt att ansöka om det och de äldre är vana att klara sig själva.

Han förklarar att bostadstillägget inte är ett bidrag utan ett tillägg till den allmänna pensionen och hör till grundskyddet, precis som garantipensionen.

Uppmärksamheten kring bostadstillägget sköt fart för några år sedan. Lars Östlund pekar på sambandet med uppmärksamheten kring att alltfler pensionärer i Sverige, främst kvinnor men också män, riskerar att hamna under EU:s fattigdomsgräns.

Just nu är taket för bostadstillägget 5 000 kronor för ensamstående men PRO driver frågan om en höjning till 7 000 kronor.

Ingen får bostadstillägg automatiskt, det krävs en ansökan om att få det. Det vet inte alla och vissa kan tycka det är krångligt att fylla i blanketten som krävs.

– Många tror inte heller att de kan få något bostadstillägg om de äger sin bostad, men så är det inte, förklarar Lars Östlund.

Värdet på bostaden påverkar inte bostadstillägget alls och det gör inte heller bil, båt, tavlor eller antikviteter med mera. Du kan också ha inkomster från arbete och näringsverksamhet upp till 24 000 kronor per år utan att det påverkar.

Det gör däremot exempelvis en sommarstuga och pengar över cirka 100 000 kronor på ett konto. Och såklart hur stor pensionen är. Ju större tillgångarna är desto mindre blir bostadstillägget, om man är berättigad till det. Boendekostnaderna har också betydelse.

Om du har egen bostad är det ett schablonbelopp som gäller beroende på hur stor bostaden är, enligt Östlund.

Storleken på bostadstillägget avgörs även om den som ansöker bor ensam eller delar hushåll med någon.

– Du behöver inte kunna räkna ut vad du har rätt att få i bostadstillägg, det gör Pensionsmyndigheten när du har fyllt i en blankett och skickat in.

Jag brukar också uppmuntra de lokala PRO-föreningarna att hjälpa de som vill att fylla i ansökningsblanketten, säger Lars Östlund. Det går också att få hjälp vid Pensionsmyndighetens kundtjänst eller något av deras servicekontor.

Bostadstillägget behöver inte sökas om varje år men däremot om något ändras som kan påverka storleken på tillägget, då ska det sökas på nytt.

– Om det kommer en ny ansökningsblankett på posten måste du fylla i den eller ringa och fråga varför den kommit, annars riskerar du att bidraget dras in under en period, förklarar Östlund.

För de med mycket låga inkomster finns dessutom ett särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd.