Bilpool köper en bil till

Enligt Lotta Stålklint fungerar en bilpool lika bra på landsbygden som i storstaden. Foto: Privat
Textstorlek:

​Tillsammans med ekonomi och miljömedvetna människor startade Lotta Stålklint Orsa en bilpool. Efterfrågan ökar och nu har ytterligare en bil köpts in.

rsa bilpool är en ekonomisk förening för gemensamt ägande och användande av bilar. Lotta Stålklint är ledamot i föreningen. Hon menar att bilen tar stor plats i vår ekonomi.

– I min familj finns en bil. Skaffar jag en egen bil skulle jag uppskattningsvis använda den ett par gånger i månaden. Detta är inte ekonomiskt försvarbart, säger hon.

Därför var det värt att prova med en bilpool. Ibland vill man åka till ställen dit kollektivtrafiken inte går. Särskilt i storstäderna finns det gott om bilpooler. Skulle kon
ceptet även fungera på landsbyg-

den? Detta ville hon ta reda på det. Bilarna utgår från centrala Orsa och Skattungbyn. Den som vill hyra bilen får ta sig dit.

Blir detta komplicerat med landsbygdens begränsade kollektivtrafik?

– Det blir svårt om man inte bor i närheten av bilarna. Men ofta samarbetar vi och möjligheten finns att medlemmarna kör bilen mellan varandra. Nackdelen är att det krävs mer planering. Utan egen bil har man inte samma frihet. Men samtidigt har vi gjort denna frihet väldigt dyr.

Lotta Stålklint berättar om en familj som sade upp sitt medlemskap på grund av detta. De bodde några kilometer utanför tätorten vilket begränsade deras möjlighet att hämta bilen. Föreningen har ingen gräns för hur ofta man får hyra bilen. Än så länge har det inte uppstått några konflikter om att boka bilarna. I dag har föreningen nio medlemmar.

Finns det en maxkapacitet för antal medlemmar som ska bruka en och samma bil?

– Nej, det beror inte på antal medlemmar utan hur mycket var och en använder bilarna. Bilpoolen riktar sig till dem som inte kör så ofta och då finns det plats för många fler medlemmar. Bilpoolen passar sämre för den som dagligen behöver bilen till arbetet, säger Stålklint.

Hittills används bara bilar som föreningen har råd med. Det föreningen får in per månad ska täcka alla kostnader. Vill man bli medlem betalar man en insats på 3 000 kronor. Användare i samma hushåll betalar 500 kronor i insats.

Man betalar en årsavgift på cirka 1 000 kronor som ska täcka bokföring och administrativa kostnader. Därtill betalas en milkostnad på 25 kronor per körda mil. Summan är inklusive bränsle. Till sist tillkommer tio kronor i timmen för den tid man bokat bilen. Beloppet ska kompensera föreningens övriga medlemmar för slitage. Föreningen använder intäkterna till bensin, underhåll och reparationer. Den som parkerar bilen ansvarar för att tanka den till nästa brukare.

I slutet av månaden fakturerar föreningen sina medlemmar för det de har kört.

– Vi har räknat ut hur mycket vi behöver få in varje månad för att allt ska gå runt, säger Lotta Stålklint.

Sedan starten 2012 har allt gått bra och hon kan konstatera att en bilpool även fungerar på landsbygden. Ytterligare en bil köptes nyligen in för att möta den ökade efterfrågan. På bilpoolen.nu finns mer information och de vanligaste frågorna kring bilpooler.

Emely Bakken