Älvdalen sämst på miljö

Plats 281 av 290 gör Älvdalens kommun till en av Sveriges sämsta. Foto: Emely Bakken
Textstorlek:

Kommunal omorganisering gav Älvdalens kommun låg ranking. Miljöfrågor bortprioriteras, menar före detta miljöchef Edita Pinxter. 

   – Vi har bra koll, säger kommunalråd Peter Egardt.

Älvdalen: sämst av dalakommunerna på miljöfrågor. Detta visar Tidningen Miljömagasinet Aktuell hållbarhets mätning som nyligen publicerades.

Landets kommuner har listats utifrån hur bra de är på att arbeta med frågan. Älvdalen kom på plats 281 av 290.

Edita Pinxter, tidigare miljöchef, nu miljö- och energisamordnare, menar att detta beror på den kommunala omorganiseringen som startade 2011. Politikerna slog ihop miljönämnden med plan- och byggnämnden för att sedan tas bort helt. Nu har kommunstyrelsen allt på sitt bord.

Pinxter vill se en förändring. Hon går nu ut och kritiserar kommunledningen.

– Redan 2011 kunde man se en tydlig skillnad. Mycket fokus hamnade på plan- och byggfrågor. Miljöfrågorna kommer i kläm, konstaterar nu Edita Pinxter.

När nämnder slås ihop får politiker många olika områden att engagera sig i. Duktiga och kompetenta tjänstemän faller bort när organisationen bantas.

I samband med omorganiseringen blev bristen på redovisning till tidningens undersökning ett faktum. Detta ledde till den låga ranking som nu är.

– Enkäter, till grund för undersökningen, skickades ut till kommunerna. De bestod av fyra olika delar. Tre av dessa har vi inte besvarat. Jag vet inte varför. Kanske har de fallit mellan stolarna i samband med kommunens omorganisering, säger kommunalråd Peter Egardt. Därför är resultatet av undersökningen missvisande, menar han och anser att kommunen egentligen borde ha legat ett antal placeringar högre.

Men Edita Pinxter tycker inte att kommunens miljöarbete följer intentionen om hållbarhet. Mycket på grund av personal- och resursbrist.

– Tyvärr. Vi hoppas få tillbaka resurserna. Att kunna genomföra olika tillsynsprojekt som allmänheten inkommer med genom klagomål är viktigt, säger hon.

Det har nu gått 1,5 år sedan omorganiseringen. Kommunstyrelsen sköter nu alla frågor. Kan detta påverka hur man arbetar med miljöfrågor?

– Det har jag svårt att tro. Det finns ingen koppling. Vi har fortfarande kvar tjänstemännen. Där finns den kompetens och kvalitet som kommunen behöver, säger Egardt.

Edita Pinxter delar inte hans uppfattning.

– Jag inser att det inte kommer bli någon förändring den närmaste tiden, säger Pinxter, som menar att detta måste uppmärksammas. Hon fortsätter:

– Nu är det så förankrat att man inte bryr sig. Jag har slagits länge, utan att någon lyssnar. Miljönämnden måste återinföras om man vill möjliggöra att lagstadgade miljö- och hälsoskyddsarbete utförs, menar hon och tillägger att de kommuner som har en renodlad miljönämnd har lättare att arbeta med miljö.

Kommunalråd Egardt medger att kommunen inte är proffs på miljöfrågor. Dessutom finns ett genuint motorintresse i bygden som påverkar miljön negativt. Det är många planer som behöver tas fram.

De tittar just nu på hur de ska öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. Senast 2017 ska det finnas ett antal laddstolpar för elbilar, de ska ta fram en klimat- och energiplan och alla kommunala fastigheter ska värmas upp med förnyelsebar energi.

– Det jag kan säga är att kommunens miljöplan har ett antal år på nacken, berättar han och avslutar:

– Kommunen har inga fräscha miljömål. Vi kan bli bättre.

Emely Bakken