Vårdaren glöms ofta bort

Textstorlek:

​Anhörigvårdare ger mycket av sig själva. För att ge dessa personer kraft erbjuds olika aktiviteter. Rättviks kommuns, Buketten, är en träffpunkt för vårdare och för personer som varit vårdare och blivit ensamma.

– När en person i ens närhet plötsligt rycks bort frigörs mycket tid. Man bli ensam. Att vara ensam och isolerad är inte bra. Det är viktigt med mötesplatser av olika slag, säger Elisabeth Johansson som arbetat nära anhörigvårdare i 15 år.

Hon kan intyga vikten av och social samhörighet. Både för unga och äldre människor. Behovet av verksamheten ökar.

– I Rättvik finns många äldre men ohälsan ökar i alla åldersgrupper. Inte minst psykisk ohälsa bland yngre. Dock har yngre människor mer sannolikt ett bredare socialt nätverk omkring sig än vad äldre har. De yngre söker sig inte till vår verksamhet i första hand, berättar Elisabeth Johansson.

Rättviks kommun är inte ensam om att bedriva en så kallad väntjänst. Bukettens väntjänst kan många gånger hjälpa till att bryta en social ensamhet.

– Tjänsten består av frivilliga personer som är villiga att ge av sin tid. De är guld värda och gör ett betydelsefullt arbete. Verksamheten är uppskattad av många. Vänner försvinner genom åren. Här kan nya vänskaper bildas, säger Elisabeth Johansson.

Vidare berättar hon att man idag lägger mycket fokus på de sjuka, vilket man naturligtvis ska göra. Men vårdaren, den som stöttar, glöms ofta bort. Det är dessutom vanligt att hen är fylld av sorg och oro.

– Många vårdare kör slut på sig. De brottas ständigt med dåligt samvete. De missunnar sig själva saker. Vi pratar egentligen inte om sjukdomar på anhörigträffarna. Här försöker vi hitta sätt att ge anhöriga kraften tillbaka, berättar hon.

Märta Hjelm, 91, deltar ofta Bukettens olika aktiviteter. Hon vet vad ensamhet innebär. Märta har förståelse för vårdares ofta ansträngda situation eftersom hon under lång tid själv var en. Då ensamheten ibland blir påtaglig är gemenskapen som Buketten erbjuder ovärderlig för henne.

– Här är alla glada och trevliga, säger Märta och ler. Det bästa med Bukettens verksamhet är att få prata med folk, avkopplingen samt att få tänka på annat, fortsätter hon.

Varje fredag bjuds det på sång och musik i Bukettens lokaler. Feststämningen sägs vara på topp. En anhörigvårdare är en person som tar hand om en sjuk, invalidiserad eller åldrande närstående. Anhörigvårdaren kan sköta sin närstående på heltid eller sköta ett arbete vid sidan om vårdandet.

Anhörigvård kan ta sin början överaskande och utan förvarning i samband med att en närstående insjuknar i en minnessjukdom, varvid anhörigvårdaren behöver stöd för att kunna orka och information om tillgängliga bidrags- och stödformer.

Kommunen beviljar stöd för anhörigvård efter prövning, när behovet av omsorg och vård ökat till att bli krävande och bindande, och vård som ges av anhörig är till fördel för den sjuke själv. Stöd kan sökas från den egna kommunens socialbyrå.

Anhörigvårdandet förändras i takt med att minnessjukdomen framskrider, och den sjukes behov av hjälp kommer sakta att öka. Det är bra att redan på förhand fundera kring sina egna gränser och även disketera situationen hemma med andra närstående. När de egna krafterna verkar börja tryta, är det bra att så fort som möjligt söka hjälp och stöd.

Emely Bakken