Statsapparaten – landsbygdens värsta fiende

Textstorlek:

 

Till landsbygdens värsta marodörer hör de aktörer – statliga, privata och andra – som i smyg eller via en långsam strypning kapar fundamentet för en verkligt levande landsbygd. Med detta menar jag att det fattas beslut som successivt tar bort förutsättningarna för att landsbygdens människor och tusentals småföretag skall kunna överleva och utvecklas. Idag har jag känslan av att maktmaskineriet i Stockholm räknat bort Landsbygdssverige som en viktig kugge i skapandet av ett hållbart och framgångsrikt samhälle. Detta förhållningssätt kan bli det största misstaget som maktapparaten i storstan någonsin ställt sig bakom!

Till de senast aktuella exemplen hör statligt beslutade nedmonteringar av jobb inom Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Trafikverket. Arbetsförmedlingens chef tror att de bättre kan lösa arbetslösheten genom att lägga ned 100 lokala Af-kontor. Gissa var någonstans – i storstäderna eller på landsbygden där nedmonteringen redan pågår sedan mer än ett par decennier? Detta förslag läggs när vi vet att närhet till de som saknar ett arbete krävs för att ge människor som hamnat utanför arbetsmarknaden en mer säker och gedigen väg till självförsörjning samtidigt som man måste ha utmärkta kontakter med lokala arbetsgivare. Hur sköta detta via en skärm från Stockholm?

Lika förvånad blev jag när jag märkte att Trafikverket trots en i dag utmärkt väl fungerande IT-infrastruktur i större delen av landet beslutat att lägga ned viktiga trafikledningscentraler ibland annat Ånge, Hallsberg och Boden – alla klassiska järnvägsknutar sedan järnvägens barndom – för att koncentrera jobben i storstäderna och Gävle! Trots att verket har som ett av flera viktiga mål att bidra till den regionala utvecklingen i hela Sverige struntar verksledningen i det faktum att landsbygden utan kvalificerade jobb knappast har chansen att vända en enda nedåtgående kurva. Dessutom finns det inga problem med att rekrytera medarbetare till de nämnda mindre orterna vilket verket felaktigt påstår. Om alla argumenterar efter samma destruktiva recept utarmas flertalet kommuner på allt kortare tid.

Som om inte dessa händelser var nog har Skatteverkets ledning beslutat att koncentrera sina utredarjobb till ett fåtal stora orter. Landsbygden är på nytt förlorare men frågan är vilka som är vinnarna i längden? Den samhällsutveckling som de statliga verken utan Riksdagens uttalade stöd bidrar till ökar trängseln och bostadseländet i storstäderna och segregerar landets befolkning på ett icke hållbart och acceptabelt sätt.

Lösningen på problemet med de statliga verkens/myndigheternas medvetna landsbygds-diskriminerande politik är att Riksdagen tar tillbaka makten över den statliga verksamhetens lokalisering. Detta gäller speciellt all medborgarinriktad service men även samtliga de funktioner som kommenterats ovan. Dessutom krävs att staten utser sina framtida chefer oavsett titlar efter en genomtänkt och ansvarsfull kravprofil. Några maktspelare i individuell karriärplanering har svenska folket inte något behov av!

 

Ronny Svensson