Dalarnas kollektivtrafik minskar

Textstorlek:

Kollektivtrafiken i Dalarna minskar, visar siffror från Trafikanalys som presenteras av etanolföretaget Sekab. Målet om en fördubbling av kollektivtrafiken blir därmed alltmer avlägset i länet. Hela 93 procent av de nya riksdagsledamöterna anser att det krävs satsningar som möjliggör att Sverige fördubblar kollektivtrafiken.

 

– Riksdagens mål är att fordonsflottan ska vara fossiloberoende till 2030 och kollektivtrafikbranschen har slagit fast ett eget mål att fördubbla antalet resor med kollektivtrafik från 2006 till 2020. Men om dessa mål ska kunna nås krävs det kraftfulla satsningar på kollektivtrafik i kombination med förnybara drivmedel, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert.
Sekab har undersökt målet om en fördubbling av kollektivtrafiken till 2020. I hela landet har antalet resor med kollektivtrafik ökat med 20 procent från 2006 fram till 2013. I Dalarna har antalet resor minskat med 22 procent.
När det gäller hur stor del av busstrafiken som körs på förnybara drivmedel ligger Dalarna långt under nivån för hela Sverige, vilket är 49 procent. Endast 10,1 procent av busstrafiken i Dalarna körs på förnybara drivmedel, enligt statistik från lokaltrafikbolagens miljö- och fordonsdatabas.