Fastighetsaffärer vecka 12

Textstorlek:

Registrerade fastighetsaffärer från hela Dalarnas län de senaste tre månaderna (urval). Källa: Metria

 

Vansbro

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Vansbro 1:5

Adress: Skolgatan 19, 78050 Vansbro

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Eriksson, Stövling Ingrid Kristina

Överlåtare: Eriksson, Hans

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Vansbro Utby 4:9

Adress: Strandvägen 46, 78051 Dala-Järna

Pris: Gåva

Förvärvare: Morling, Jan Olof

Förvärvare: Morling, Eva Anneli Kristina

Överlåtare: Morling, John Ragnar

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Vansbro Hjulbäck 48:1

Adress: saknas

Fastighet: Vansbro Hjulbäck 12:12

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Berg Johansson, Inger Cathrin

Förvärvare: Berg, Jan Thomas

Överlåtare: Berg, Inger Birgitta

 

Malung-Sälen

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Grimsmyrheden 12:8

Adress: Västra Utsjövägen 60, 78235 Malung

Pris: 690 000 kr

Förvärvare: Kyrk, Pontus Fredrik

Förvärvare: Isaksson, Ingri Nancy Maria

Överlåtare: Jansson, Helena Elisabeth

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Malung-Sälen Västra Sälen 10:98

Adress: saknas

Pris: 425 000 kr

Förvärvare: Roya, Arman

Överlåtare: German, Stefan

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Transtrands Kronopark 1:17

Adress: Snövägen 10, 78067 Sälen

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Johannesen, Rune

Överlåtare: Johannessen, Rune

Överlåtare: Ryen, Camilla

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Malung-Sälen Västra Horrmund 9:3

Adress: Horrmund Lövåsen 10, 78069 Sörsjön

Pris: 700 000 kr

Förvärvare: Tors, Hans Ingemar

Överlåtare: Brändholm, Arne

Överlåtare: Brändholm, Åke

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Transtrands Kronopark 1:17

Adress: Snövägen 10, 78067 Sälen

Pris: 1 200 000 kr

Förvärvare: Carun As

Överlåtare: Johannesen, Rune

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Skålmo 9:16

Adress: Skålmo 83, 78064 Lima

Pris: 375 000 kr

Förvärvare: Bergman, Maria

Förvärvare: Österberg, Juri Lasse

Överlåtare: Kellner, Eva

Överlåtare: Renström, Sven-Erik

Överlåtare: Thunander, Gun

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Malung-Sälen Västra Tandö 9:3

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Kvarnström, Inga Maj-Lis

Överlåtare: Kvarnström, Östen Karin

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 8:145

Adress: Bäverstigen 13, 78067 Sälen

Pris: 1 950 000 kr

Förvärvare: Wahlström, Ulf Torbjörn

Förvärvare: Öst, Anna Karin

Överlåtare: Landberg, Nils Roger

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 8:51

Adress: Björnstigen 16, 78067 Sälen

Pris: 1 900 000 kr

Förvärvare: Emthammar, Lotta Inga-Lill

Överlåtare: Bilfirma Gustaf E Johansson Ab

 

Gagnef

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Sifferbo 12:36

Adress: Campingvägen 1, 78563 Sifferbo

Pris: 1 350 000 kr

Förvärvare: Nordlinder, Pontus Folke Cristopher

Överlåtare: Lindberg, Kerstin Maria

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Gagnef Västerfors 26:4

Adress: Västerfors 223, 78591 Gagnef

Pris: 700 000 kr

Förvärvare: Dixgård, Anna-Kari Linnéa

Överlåtare: Andersson, Lars Göran

 

Leksand

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Leksand Gråda 7:6

Adress: Gråda Noliåkersvägen 2, 78550 Djura

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Danielsson, Erik Isak Niclas

Överlåtare: Tåqvist, Wimar

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Leksand Övre Heden 24:8

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Eriksson, Carin Ann-Sofie

Överlåtare: Eriksson, Folke Esbjörn

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Leksand Holen 7:10

Adress: Tornhedsvägen 11, 78592 Gagnef

Pris: Gåva

Förvärvare: Jakobsson, Christer Per-Erik

Överlåtare: Jakobsson, Ove

 

▶ Specialenhet, ecklesiastikbyggnad

Fastighet: Leksand Holen 29:17

Adress: Åhléns Väg 13, 79340 Insjön

Pris: Gåva

Förvärvare: Leksands Kommun

Överlåtare: Åls Kyrkoförsamling

 

▶ Industrienhet, tomtmark

Fastighet: Leksand Björken 200:88

Adress: saknas

Pris: 170 000 kr

Förvärvare: Thörn, Pierre Andreas

Överlåtare: Leksands Kommun

 

Rättvik

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Rättvik Söderås 20:10

Adress: saknas

Fastighet: Rättvik Utanåker 7:38

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Hodén, Bengt Magnus

Överlåtare: Slars, Anna-Lena

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Rättvik Backa 56:5

Adress: saknas

Fastighet: Rättvik Backa 66:12

Adress: saknas

Fastighet: Rättvik Hedslund 1:41

Adress: saknas

Fastighet: Rättvik Östbjörka 33:13

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Kallur, Jan Erik

Överlåtare: Kallur, Anders

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Knekten 8

Adress: Centralgatan 26, 79530 Rättvik

Pris: 915 000 kr

Förvärvare: Nyström Sik, Anna Evelin

Förvärvare: Sik, Isak Erik

Överlåtare: Alm, Mildred Gunhild

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Utby 10:8

Adress: Utby Ängnesvägen 5, 79590 Rättvik

Pris: 1 200 000 kr

Förvärvare: Karlsson, Erica Birgitta

Förvärvare: Rosén, Johan Gunnar Emanuel

Överlåtare: Eriksson, Nils

Överlåtare: Eriksson, Marianne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Norrboda 58:1

Adress: Norrboda Landsvägen 232, 79070 Furudal

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Ore Hembygdsförening

Överlåtare: Hansson, Arne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Rättvik Sörboda 35:3

Adress: Sörboda Lund Anders Väg 1, 79070 Furudal

Pris: 205 000 kr

Förvärvare: Kalldin Lind, Adam Dan Eric

Förvärvare: Kalldin, Margareta Veronica

Överlåtare: Alexys Dödsbo, Emilie

 

Orsa

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Orsa Lisselhed 5:28

Adress: saknas

Pris: 650 000 kr

Förvärvare: Frödin, Carl Mårten Daniel

Överlåtare: Frödin, Per Johan Mikael

Överlåtare: Frödin, Hans Erik

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Orsa Hansjö 7:7

Adress: Nissavägen 28, 79490 Orsa

Pris: 685 000 kr

Förvärvare: Andersson, Tomas Håkan

Överlåtare: Barrefjord, Anna-Greta

 

▶ Småhusenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Orsa Orsa Kyrkby 13:53

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Orsa Kommun

Överlåtare: Stål, Raymond

 

▶ Specialenhet, reningsanläggning

Fastighet: Orsa Orsa Kyrkby 167:2

Adress: Inlandsvägen 160, 79491 Orsa

Pris: 60 000 kr

Förvärvare: Orsa Vatten Och Avfall Ab

Överlåtare: Orsa Kommun

 

Älvdalen

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Älvdalen Älvdalens Kronopark 1:138

Adress: saknas

Pris: 300 000 kr

Förvärvare: Bertilsson, Martin Mattias

Överlåtare: Olsson, Olof Mattias

 

▶ Småhusenhet med värde < 1 000 kr

Fastighet: Älvdalen Garberg 27:10

Adress: saknas

Pris: 50 000 kr

Förvärvare: Larsson, Anders Håkan

Förvärvare: Lindberg, Eva Marie

Överlåtare: Eriksson, Krister

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Åsen 45:11

Adress: Stugbyvägen 28, 79690 Älvdalen

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: Harms, Ulrich

Förvärvare: Harms, Anja

Överlåtare: Winterstein, Matthias

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Idre 80:279

Adress: Idre Fjäll 677, 79091 Idre

Pris: 1 000 000 kr

Förvärvare: Göransson Marstorp, Ulrika Karin C

Förvärvare: Marstorp, Jan Anders

Överlåtare: Tjidre K/B

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Älvdalen Heden 1:207

Adress: saknas

Pris: 50 000 kr

Förvärvare: Landenmark, Eva Ann-Kristin

Överlåtare: Dalelvsbyn Byggnads Ab

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Älvdalen Särna-Idre Besparingsskog 1:5

Adress: saknas

Pris: 1 000 kr

Förvärvare: Jonsson, Per Agne Sören

Överlåtare: Larsson, Holger

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Idre 80:77

Adress: Idre Fjäll 382, 79091 Idre

Pris: 875 000 kr

Förvärvare: Bjerkerot, Åsa Monica Sigurdsdotter

Förvärvare: Lindblad, Karl Pontus

Överlåtare: Borealis Ab: S Personalstiftelse

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Älvdalen Idre 53:4

Adress: Sjöändan 115, 79091 Idre

Pris: Gåva

Förvärvare: Pettersson, Johan Evert

Överlåtare: Pettersson, Karin Judi Britt-Marie

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Älvdalen Särnabyn 42:22

Adress: saknas

Pris: 200 000 kr

Förvärvare: Laggar, Sören Reinhold

Överlåtare: Eriksson, Mats

 

Smedjebacken

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Örnen 1

Adress: Vattugatan 12, 77732 Smedjebacken

Pris: 280 000 kr

Förvärvare: Karlsson, Berit Maria

Förvärvare: Karlsson, Stephan Ingemar

Överlåtare: Petterssons Dödsbo, Solveig

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Oxen 8

Adress: Oxvägen 16, 77733 Smedjebacken

Pris: 980 000 kr

Förvärvare: Johansson, Jan Peter

Överlåtare: Hägerman, Pär Magnus

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Söderbärke Kyrkby 25:4

Adress: Stenfallsvägen 2, 77793 Söderbärke

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Ludvigsson, Hans-Olof

Överlåtare: Ludvigsson, Hans Paul

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Smedjebacken Larsbo 2:6

Adress: Dammvägen 15, 77794 Söderbärke

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Malta, Carl-Arne Joakim

Överlåtare: Malta, Joakim

Överlåtare: Malta, Anna

 

Mora

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Noret 38:40

Adress: Sandavägen 5A, 79250 Mora

Pris: 2 250 000 kr

Förvärvare: Hindemo, Karin Maria

Förvärvare: Andersson, Daniel Erik

Överlåtare: Wahlborg, Nils Mattias

Överlåtare: Ellström, Britta

 

▶ Ej fastställd typ av elproduktionsenhet

Fastighet: Mora Ryssa 153:3

Adress: saknas

Pris: 10 000 kr

Förvärvare: Fortum Distribution Ab

Överlåtare: Streamgate Valley Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Utmeland 65:15

Adress: Persvägen 13, 79236 Mora

Pris: 1 200 000 kr

Förvärvare: Glad, Britt-Marie Margareta

Överlåtare: Forsén, Solveig

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Mora Morkarlby 389:1

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Djuse, Berit-Kristina

Överlåtare: Djuse, Lars Ivan

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Morkarlby 582:1

Adress: Fölvägen 9, 79237 Mora

Pris: 1 945 000 kr

Förvärvare: Andersson, Patrik Roger

Överlåtare: Wallström, Kjell-Åke

Överlåtare: Krantz, Ann-Louise Katarina

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Stutt 236:1

Adress: Buråberg 12, 79293 Venjan

Fastighet: Mora Tiberget 47:1

Adress: saknas

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Turesson, Eva-Kristina

Överlåtare: Solén, Stig Sune

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Mora Fyriberg 4:1

Adress: Fyriberg 20A, 79296 Våmhus; Fler adresser finns

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Rombo, Ulla Hildur Elisabet

Förvärvare: Rombo, Karl Samuel

Överlåtare: Rombo, Elizabeth

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Selja 254:1

Adress: Klapparvägen 29, 79294 Mora

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Eksrud, Bo Bertil

Förvärvare: Eksrud, Ulf Stefan

Överlåtare: Eksruds Dödsbo, Bertil

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Kråkberg 1:134

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Peterson, Hansjons Eva Birgitta

Överlåtare: Hermansson, Ulla

Överlåtare: Hermansson, Mats

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Kråkberg 130:1

Adress: saknas

Fastighet: Mora Kråkberg 57:8

Adress: Näsuddsvägen 94, 79233 Mora

Pris: 375 000 kr

Förvärvare: Böhlmark, Nils Ola

Överlåtare: Fridström, Eva

Överlåtare: Kvarnlind, Inger

Överlåtare: Kvarnlind, Lars Åke

Överlåtare: Kvarnlind, Mats

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Landbobyn 1:14

Adress: saknas

Fastighet: Mora Landbobyn 5:40

Adress: Vansbrovägen 112, 79292 Mora

Fastighet: Mora Landbobyn 13:6

Adress: saknas

Pris: 250 000 kr

Förvärvare: Fjeldstad, Bjarne Nome

Överlåtare: Westman, Bengt

Överlåtare: Andersson, Ylva Veronica

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Vika 259:5

Adress: Allvarsvägen 4, 79291 Mora

Pris: 650 000 kr

Förvärvare: Smångs, Per Johan

Överlåtare: Smångs Dödsbo, Lars Ejnar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Utmeland 636:2

Adress: Karlsvägen 10, 79236 Mora

Pris: Gåva

Förvärvare: Lavas, Jane Aina Ingmarie

Förvärvare: Andersen, Irene Gudrun Ingalill

Överlåtare: Åkesson, Sven Erik Torvald

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Mora Risa 118:1

Adress: Kålvägen 3, 79297 Mora

Pris: Gåva

Förvärvare: Tysk, Johan Olof Daniel

Överlåtare: Tysk, Anna Ingela Hillevi

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Mora Gruddbo 157:3

Adress: Soldvägen 59, 79290 Sollerön; Fler adresser finns

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Skogqvist, Lena Kristina

Förvärvare: Minder, Kerstin Marie

Överlåtare: Hansson, Haldo Ingemar

 

Falun

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Nedre Gruvriset 33:26

Adress: Domarvägen 31, 79161 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Löfblad, Hans Tore

Överlåtare: Löfblad, Axel Tore

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Hälsinggården 1:103

Adress: Bokbindarevägen 15, 79144 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Dobërdolani, Remzi

Överlåtare: Dobërdolani, Remzi

Överlåtare: Dobërdolani, Jessica Sofi Lovisa

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidshus

Fastighet: Falun Tansbo 13:3

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Jansson, Bo Göran

Överlåtare: Lundvall, Klas Henrik

Överlåtare: Jansson, Daniel

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Gamla Berget 8:3

Adress: Vimmelmoravägen 27, 79161 Falun

Fastighet: Falun Hjulhuset 1

Adress: Vimmelmoravägen 25, 79161 Falun

Pris: 2 600 000 kr

Förvärvare: Bränngård, Mattias Olov Allan

Förvärvare: Enqvist Bränngård, Ida Mathilda

Överlåtare: Spåls, Anna-Karin

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Falun Korsgården 33:2

Adress: Ekhagsvägen 3, 79194 Falun

Fastighet: Falun Korsgården 5:1

Adress: Ekhagsvägen 7, 79194 Falun

Pris: 3 150 000 kr

Förvärvare: Bergström, Claes Olof

Förvärvare: Bergström, Marie Helen

Överlåtare: Bobergs Dödsbo, Britt Rangvi Viola

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Järgarvet 2:4

Adress: Bergsgården 250, 79191 Falun

Pris: Gåva

Förvärvare: Ritäkt, Anna Karin Linnéa

Förvärvare: Pedersen, Ståle

Överlåtare: Ritäkt, Anneli

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Slaggen 1:5

Adress: Slaggen 15, 79193 Falun

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Höglund, Jan Anders

Överlåtare: Höglund, Jan Anders

Överlåtare: Lundén, Ann Gunilla Lennartsdotter

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Sandviken 1:20

Adress: Sjöstigen 10A, 79146 Falun

Pris: 4 355 000 kr

Förvärvare: Larsson Larsson, Per Oskar

Överlåtare: Oddner, Tatiana

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Stora Näs 1:106

Adress: Hosjöstrand 29, 79147 Falun

Pris: 1 885 000 kr

Förvärvare: Persson, Claes Henrik

Förvärvare: Persson, Anna Linnea Josefin

Överlåtare: Widén, Agneta

Överlåtare: Wingqvist, Erik Bo Pathrik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Nedre Krokfors 1:7

Adress: Nedre Krokfors 54, 79015 Sundborn

Pris: 1 270 000 kr

Förvärvare: Per Sjöström Resurs Aktiebolag

Överlåtare: Berggren, Nils Ove

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Falun Österbyn 25:1

Adress: Hunsen 246, 79023 Svärdsjö

Pris: 0 kr

Förvärvare: Ax, Erik Daniel

Förvärvare: Ax, Annika Signe Iwarsdotter

Överlåtare: Tholléns Dödsbo, Nils Lennart

 

▶ Bebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Falun Rog 21:5

Adress: saknas

Fastighet: Falun Rog 10:3

Adress: Backan 29, 79021 Bjursås

Pris: 800 000 kr

Förvärvare: Lindborg, Thomas Marcus

Förvärvare: Julin, Inga Eva Madeleine

Överlåtare: Lindborg, Selma Margareta

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Falun Sörskog 2:3

Adress: Sörskog 116, 79021 Bjursås

Pris: Gåva

Förvärvare: Staffas, Anders Tommy

Överlåtare: Norberg, Bernt Elof

 

Borlänge

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Skorpionen 12

Adress: Hällsjövägen 12, 78440 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Sundström, Johan Niklas

Överlåtare: Sundström, Niklas

Överlåtare: Fransson, Ingela

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Hansgårdarna 6:6

Adress: Hansgårdarna 31, 78191 Borlänge

Pris: 0 kr

Förvärvare: Broberg Engvall, Knapp B M Linda

Överlåtare: Broberg, Jan Adam Richard Fredrick

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Repbäcken 4:55

Adress: Heduddsvägen 43, 78169 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Söderberg, Magnus

Förvärvare: Söderberg, Anna Marion Catarina

Överlåtare: saknas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Starten 3

Adress: Gångstigen 6, 78468 Borlänge

Pris: 1 375 000 kr

Förvärvare: Lindvall, Angelica Helena Margareta

Förvärvare: Stoor, Per Daniel

Överlåtare: Mähler, Roger

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Lillmyran 14

Adress: Madrigalvägen 12, 78443 Borlänge

Pris: 1 385 000 kr

Förvärvare: Fallstig, Ann-Charlotte Elisabeth

Förvärvare: Brandt, Sven Anders

Överlåtare: Sammils, Lisbeth Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Norr Sellnäs 17:3

Adress: Täkt 37, 78198 Borlänge

Pris: 550 000 kr

Förvärvare: Jonsson, Dan Olof

Överlåtare: Nordin, Asta Monika

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Fjällskivlingen 2

Adress: Bergsgatan 6, 78475 Borlänge

Pris: 1 710 000 kr

Förvärvare: Backman, Evelina Maria Rebecca

Förvärvare: Svantes, Mats Patrik Tony

Överlåtare: Enkulls, Siri Anita

Överlåtare: Enkulls, Kjell Åke

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Ornäs Kvarn 1:28

Adress: Björkvägen 2, 78477 Borlänge

Pris: 1 950 000 kr

Förvärvare: Lindqvist, Ulla Sofie

Förvärvare: Räs, Erik Anders Magnus

Överlåtare: Sjöblom, Tore

Överlåtare: Willemark, Ann-Lis

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Borlänge Sunnanö 10:8

Adress: Sunnanö 259, 78194 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Larsson, Nils Johnny

Överlåtare: Wennström, Marie

Överlåtare: Larsson, Johnny

 

Säter

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Säter Skenshyttan 13:19

Adress: Flaxan 82, 78196 Borlänge

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Andersson, Tägt Erika Anna Maria

Överlåtare: Andersson, Tägt Anders Göran

 

▶ Obebyggd lantbruksenhet.

Fastighet: Säter Fallet 2:11

Adress: Fallet 24, 78196 Borlänge

Pris: 130 000 kr

Förvärvare: Kjersel, Anders Börje

Överlåtare: Gustafsson, Tommy Stefan

 

▶ Industrienhet, metall- och maskinindustri

Fastighet: Säter Bispbergshyttan 41:2

Adress: Bispbergshyttan 252, 78393 Stora Skedvi

Fastighet: Säter Bispbergshyttan 63:2

Adress: saknas

Pris: 900 000 kr

Förvärvare: Ab Bispbergshyttan Fastigheter

Överlåtare: Kryddgården K/B

 

Hedemora

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Hedemora Åkaren 16

Adress: Åsgatan 18, 77632 Hedemora

Pris: 700 000 kr

Förvärvare: Carlsson, Linda Maria

Förvärvare: Jonasson, Per Otto

Överlåtare: Bengtssons Dödsbo, Åke

 

Avesta

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder

Fastighet: Avesta Norrbyn 4:7

Adress: Åsen 118, 77499 By kyrkby

Pris: 460 000 kr

Förvärvare: Mälarplymen Ab

Överlåtare: Martinell, Lars

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Klockarbo 5:2

Adress: Klockarbo 24, 77596 Krylbo

Pris: 560 000 kr

Förvärvare: Stråle, Thomas Alexander

Överlåtare: Granström, Jan Fredrik

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Avesta Bondarvet 12:1

Adress: Bondarvet 307, 77497 Fors

Pris: 100 000 kr

Förvärvare: Häger, Per Valter

Överlåtare: Ottosson, Lars

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Avesta Bäsinge 31:4

Adress: Björkudden 6, 77596 Krylbo

Pris: 600 000 kr

Förvärvare: Andersson, Jan Jesper Ambjörn

Förvärvare: Andersson, Jan Joakim Ambjörn

Överlåtare: Andersson, Gunhild Iréne

 

▶ Industrienhet, metall- och maskinindustri

Fastighet: Avesta Sör Nävde 4:10

Adress: saknas

Fastighet: Avesta Sör Nävde 14:16

Adress: Rembo 72, 77492 Avesta

Fastighet: Avesta Sör Nävde 14:17

Adress: Rembo 70, 77492 Avesta

Pris: 3 000 000 kr

Förvärvare: Rembo Företagscenter Ab

Överlåtare: Eriksson, Sören Lennart

 

▶ Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50  000 kr

Fastighet: Avesta Kårbo 4:5

Adress: Kårbo 17, 77492 Avesta

Pris: Gåva

Förvärvare: Elmertoft, Annelie Carola

Förvärvare: Olsson, Annika Gunilla

Överlåtare: Olsson, Ann Marie

 

Ludvika

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Sporrtorpet 3:30

Adress: Ryktarevägen 10, 77240 Grängesberg

Pris: Arv, tes, bpt, bod

Förvärvare: Rådman, Märit Elinor Margareta

Överlåtare: Rådman, Bengt

 

▶ Specialenhet, distributionsbyggnad

Fastighet: Ludvika Säfsen 3:23

Adress: saknas

Pris: 10 000 kr

Förvärvare: Fortum Distribution Ab

Överlåtare: Streamgate Black Ab

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

Fastighet: Ludvika Björkås 1:167

Adress: Björkallén 143, 77250 Grängesberg

Pris: 585 000 kr

Förvärvare: Karlsson, Mats Richard Emanuel

Överlåtare: Andersson, Ann-Louise

Överlåtare: Andersson, Bill