Drygt hälften av jobben är kvar. Hur blir det i Långshyttan?

Ulf Hansson är bekymrad men menar att läget i Långshyttan är inte lika dramatiskt som i Vikmanshyttan 1976. Foto: Hedemora kommun
Textstorlek:

År 1976 miste cirka 450 arbetare sina jobb i Vikmanshyttan. Läget i Långshyttan är inte fullt så allvarligt, menar kommunalrådet Ulf Hansson (S).
– Men Långshyttan tappar mest folk av Hedemoras bruksorter vilket är oroväckande.

Ulf Hansson vet vad han pratar om. Han kommer från Vikmanshyttan där många i släkten arbetade inom stålindustrin. 1976 var Ulf 18 år och cirka 1 226 personer bodde då i bygden.  Idag ligger den siffran på cirka 840 personer, vilket också måste räknas som ett rejält tapp.

Hansson menar att nedläggningen i Vikmanshyttan för 38 år sedan blev för många en traumatisk upplevelse. Sett ur ett politiskt perspektiv, menar Hansson, var nedläggningen inte särskilt smart. Protesterna blev ganska högljudda, vilket bland annat ledde till att för första gången sedan 1932 fick Sverige en helt borgerlig regering. De så kallade ”Åslingspengarna” sattes in för att rädda kvar i alla fall delar av jobben. Det bildades nya företag och av de cirka 450 jobb som försvann 1976 finns idag cirka 250 kvar i Vikmanshyttan.

– Man kan väl säga att det blev en ganska lyckad räddning av jobben i Vikmanshyttan. Men det är klart att det var ett stort tapp som kommunen känner av än idag. Det som kanske märks allra mest är många tomma lägenheter. Visserligen fylls dom på med asylsökande från andra länder, men många åker faktiskt tillbaka till sina respektive hemländer. Samtliga av Hedemoras bruksorter fortsätter att tappa folk vilket inte är bra, säger Hansson.

Några av de företag som skapades i Vikmanshyttan efter 70-talskrisen var Dalforsån AB som idag har cirka 40 anställda. Erasteel Kloster AB är en tillverkare av snabbstål och gasatomiserat pulver med cirka 400 anställda i Vikmanshyttan, Långshyttan och Söderfors. Creator startade 1982 och i dagsläget har företaget cirka 60 produktutvecklare. Ctek Sweden AB konstruerar och utvecklar en serie avancerade batteriladdare och speciallösningar för alla typer av blysyrabatterier för både privat och professionell användning. Vikmanshyttans plastfabrik AB tillverkar bland annat olika typer av hjälmar. Primab stålbyggnationer och balkonger har funnits sedan 1989 i Vikmanshyttan. Bygden har också en gokartbana. För Långshyttans del, som nu kan bli av med fler hundra jobb, vill Ulf Hansson se följande åtgärder om olyckan skulle vara framme.

– Arbetsförmedlingen bör få fria händer och snabba på processen om arbete och utbildning till bland annat Lärcentrum. Önskvärt är också om länsstyrelsen kunde agera flexibelt när det gäller stöd till denna typ av områden. Outokumpu har sagt att man tänker stänga Klosterverken i Långshyttan när året är slut. Från vår sida vore det önskvärt med en respit (anstånd) till 2015. Det bäste vore om en ny ägare tog över, säger Hansson. Läs mer om nedläggningen i Långshyttan på sidorna 9-11.