Internationellt samarbete ger punktskrift på älvdalska

Återigen har det älvdalska språket hamnat bland de erkända språken. Detta tack vare 22-årige Harris Mowbray i Washington och den statliga svenska Punktskriftsnämnden.

Stipendiater hyllades av Hushållningssällskapet

Ur Kungsmans Lisa Danieldotters minnesfond, som instiftades för att uppmärksamma kvinnor för deras insatser i hemmets och jordbrukets skötsel, mottog Marit Ottosson Svensson, Husby, Pernilla…

En viktig drivkraft för att rädda älvdalskan har avlidit

Språkvetaren Gunnar Nyström i Uppsala, har hastigt avlidit i en ålder av 82 år. Han har sedan mycket unga år varit den viktigaste och mest…