FOTO: HUSHåLLNINGSSäLLSKAPET DALARNA GäVLEBORG
Stipendier delades ut i samband med Hushållningssällskapets årsmöte.

Stipendiater hyllades av Hushållningssällskapet

Ur Kungsmans Lisa Danieldotters minnesfond, som instiftades för att uppmärksamma kvinnor för deras insatser i hemmets och jordbrukets skötsel, mottog Marit Ottosson Svensson, Husby, Pernilla Rosenlund, Husby, Anna Thomasson, Fors och Carina Helgesson, Lima, stipendier.

Kort om stipendiaterna:
Marit har en ladugård för 70 kor som hon sköter själv, hon har också en grönsaksodling och erbjuder Boende på Lantgård
Pernilla har en fårbesättning som hon sköter på sin fritid, hon arbetar också på Roslunds potatis.
Carina driver en gård i Lima med fjällkor, Dalapälsfår och hästar. På sommaren har Carina djuren på fäboden Tisjölandet och har gjort ett stort arbete med att återuppbygga fäboden.
Anna har under många år varit verksam som bondmora på Karlfeldts Träslott i Fors och är utöver detta en mycket duktig väverska.
Ur Makarna Lundins minnesfond, som instiftades som en hjälpfond för fiskets förbättrande, mottog Johan Backlin, Garpenberg och Maria Hagström och Rune Christensen i Lima diplom och stipendie.
Johan är ordförande i ett fiskevårdsområde och driver ett företag som arbetar med att förbättra fiskevatten.
Maria och Rune driver en fiskodling i Torgås där de odlar fram öring, röding och regnbåge och fyller traktens dammar, sjöar och vattendrag med ädelfisk.
Ur Guldsmeden John Erikssons minnesfond, instiftad för att uppmuntra producenter av ”matnyttiga växter”, mottog John Bertilssson och Hans Wiklund, Linghed, Kristina Ohls, Avesta och Maria Pettersson, Lima diplom och stipendie.
John och Hans har, utöver sina ordinarie arbeten, startat upp en grönsaksodling i Linghed.
Kristina odlar grönsaker både på friland och i växthus. Hennes produkter är mycket efterfrågade.
Maria driver en handelsträdgård med blommor och grönsaker i en bygd som kännetecknas av kargt fjällklimat, karga vintrar och korta somrar.
Ur Bergslagets skogsvårdsfond, instiftad för att uppmärksamma enskilda skogsägare som vådar sina skogar, mottog Annica Larsson, By, Rolf Lindberg, Lima, Olle och Lars Karlsson, Dala-Husby, Pontus Jacks, Linghed och Lars Nirs, Svärdsjö, belöningar.
Annica är mycket kunnig i skogsskötsel och arbetar gärna i skogen. Annica har också varit engagerad i Mellanskog i mårnga år.
Rolf vårdar sin skog med djupa insikter om djurliv, naturmiljöer och biotoper. Rolf värndar den lille skogsbondens rätt till överlevnad.
Olle och Lars har arbetat hela sina liv i skogen dels som huggare, dels med exemplarisk skötsel av sin fastighet.
Pontus är mycket noggrann med sin skog. Gör det bästa i nuet och planerar för framtiden.
Lars arbetar mycket aktivt med sin skog och gör arbetsinsatser där varje dag.
På bilden saknas Pontus Jacks, Lars Nirs, Maria Hagström och Rune Christensen, Maria Pettersson samt Anna Thomasson.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil