FOTO:
Stipendier delades ut i samband med Hushållningssällskapets årsmöte.

Stipendiater hyllades av Hushållningssällskapet

Ur Kungsmans Lisa Danieldotters minnesfond, som instiftades för att uppmärksamma kvinnor för deras insatser i hemmets och jordbrukets skötsel, mottog Marit Ottosson Svensson, Husby, Pernilla Rosenlund, Husby, Anna Thomasson, Fors och Carina Helgesson, Lima, stipendier.

Kort om stipendiaterna:
Marit har en ladugård för 70 kor som hon sköter själv, hon har också en grönsaksodling och erbjuder Boende på Lantgård
Pernilla har en fårbesättning som hon sköter på sin fritid, hon arbetar också på Roslunds potatis.
Carina driver en gård i Lima med fjällkor, Dalapälsfår och hästar. På sommaren har Carina djuren på fäboden Tisjölandet och har gjort ett stort arbete med att återuppbygga fäboden.
Anna har under många år varit verksam som bondmora på Karlfeldts Träslott i Fors och är utöver detta en mycket duktig väverska.
Ur Makarna Lundins minnesfond, som instiftades som en hjälpfond för fiskets förbättrande, mottog Johan Backlin, Garpenberg och Maria Hagström och Rune Christensen i Lima diplom och stipendie.
Johan är ordförande i ett fiskevårdsområde och driver ett företag som arbetar med att förbättra fiskevatten.
Maria och Rune driver en fiskodling i Torgås där de odlar fram öring, röding och regnbåge och fyller traktens dammar, sjöar och vattendrag med ädelfisk.
Ur Guldsmeden John Erikssons minnesfond, instiftad för att uppmuntra producenter av ”matnyttiga växter”, mottog John Bertilssson och Hans Wiklund, Linghed, Kristina Ohls, Avesta och Maria Pettersson, Lima diplom och stipendie.
John och Hans har, utöver sina ordinarie arbeten, startat upp en grönsaksodling i Linghed.
Kristina odlar grönsaker både på friland och i växthus. Hennes produkter är mycket efterfrågade.
Maria driver en handelsträdgård med blommor och grönsaker i en bygd som kännetecknas av kargt fjällklimat, karga vintrar och korta somrar.
Ur Bergslagets skogsvårdsfond, instiftad för att uppmärksamma enskilda skogsägare som vådar sina skogar, mottog Annica Larsson, By, Rolf Lindberg, Lima, Olle och Lars Karlsson, Dala-Husby, Pontus Jacks, Linghed och Lars Nirs, Svärdsjö, belöningar.
Annica är mycket kunnig i skogsskötsel och arbetar gärna i skogen. Annica har också varit engagerad i Mellanskog i mårnga år.
Rolf vårdar sin skog med djupa insikter om djurliv, naturmiljöer och biotoper. Rolf värndar den lille skogsbondens rätt till överlevnad.
Olle och Lars har arbetat hela sina liv i skogen dels som huggare, dels med exemplarisk skötsel av sin fastighet.
Pontus är mycket noggrann med sin skog. Gör det bästa i nuet och planerar för framtiden.
Lars arbetar mycket aktivt med sin skog och gör arbetsinsatser där varje dag.
På bilden saknas Pontus Jacks, Lars Nirs, Maria Hagström och Rune Christensen, Maria Pettersson samt Anna Thomasson.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

FOTO:
Här syns Gunnar Nyström, tvåa från vänster, i samband med att han fick språkpriset Övdals-Byönn 2019.

En viktig drivkraft för att rädda älvdalskan har avlidit

Språkvetaren Gunnar Nyström i Uppsala, har hastigt avlidit i en ålder av 82 år. Han har sedan mycket unga år varit den viktigaste och mest aktive när det gäller att uppteckna och rädda stora delar av den gamla älvdalskan åt eftervärlden.

Han kom i kontakt med älvdalskan redan under gymnasietiden då han hade Bengt Åkerberg från Loka i Älvdalen som lärare i Bromma.
Gunnar blev intresserad av det urgamla och unika språket i Älvdalen och bodde under långa perioder av sin ungdom hos Amanda, Ivar och Erik Westling i Karlsarvet. Han antecknade och spelade in mängder av ord och uttryck som familjen Westling och andra bybor hade kvar. Därmed räddade han en stor kulturskatt åt eftervärlden.
Som yrkesverksam arbetade han på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och med Ordbok över Sveriges dialekter där hans oerhört omfattande kunskaper om älvdalska och andra folkmål i Sverige kom till sin rätt och utvecklades.
Efter pensioneringen fortsatte han sitt arbete med huvudinriktning på älvdalskan. Han var i det tysta inblandad i en stor del av den litteratur, spel, sånger och mycket annat som Ulum Dalska och andra producerade under många år.
2019 tilldelades han det älvdalska språkpriset Övdals-Byönn.
”Jag är glad och hedrad över att få ta emot priset även om jag tycker att det är jag som borde ge Älvdalen ett pris istället som har gett mig så mycket”, sade Gunnar med den stora ödmjukhet som präglade hela hans liv.
”Det jag hoppas är att jag med mina forskningsinsatser har bidragit till språkets bevarande, men det är andra som bidrar med förnyelsen av språket, sa Gunnar sitt tacktal i samband med att han fick priset. ”
– Hans bidrag till att bevara det unika älvdalska språket har varit ovärderligt.
– Han räddade så mycket som annars hade varit borta för evigt, säger Inga-Britt Petersson i Älvdalen som jobbat mycket nära Gunnar Nyström med att översätta litteratur och samla gamla ord och uttryck.
Ulla Schytt, verksam i bland annat projektet Wilum og Bellum blev bestört då hon fick budet på lördagen.
– Jag och många med mig kommer att sakna honom oerhört mycket, både för hans enorma kunskaper om älvdalskan och för hans ödmjuka personlighet.
Gunnar Nyström var fortfarande mycket aktiv i arbetet för det älvdalska språket och höll på med att korrekturläsa långa texter som projektet har översatt, bland mycket annat.
Alla älvdalsktalare har all anledning att i dag fälla en tår med anledning av Gunnar Nyströms bortgång och skänka en tacksamhetens tanke för allt han gjort för att rädda språket.
Gunnar Nyström sörjes närmast av barn med familjer.