Hantverkstraditioner hotas

Nyheter Birgitta Persson har i snart fem decennier förestått en skola som undervisat i textilt hantverk och design. Åren innan pandemin drevs även ett integrationsprojekt för…

Stugor invigs på Kungsberget

Nyheter Kungsberget, cirka 25 kilometer nordväst om Sandviken, har under senare decennier blivit en allt populärare skidort – inte minst för skidentusiaster i Mälardalen, som här,…

Stiftelserna som bidrar till utveckling i bygden

Nyheter Staden Sandvikens tillkomst och framväxt 1943 är till stor del förknippad med bruket. Det järnverk som 1868 blev först i Sverige med att introducera bessemermetoden…

Tre bröder som hugger och slipar i sten

Reportage Det ligger sten överallt när man närmar sig Kungsbergets anrika stenhuggeri, etablerat 1921 men med stenhuggeriverksamhet redan dessförinnan.

En pärla med svensk konst

Nyheter Likt en pärla döljer sig nära Kungsberget en av Sveriges vackraste konstnärsgårdar, Tallbo, där friluftsmålaren Ecke Hedberg bodde fram till sin död 1959.