En pärla med svensk konst

Likt en pärla döljer sig nära Kungsberget en av Sveriges vackraste konstnärsgårdar, Tallbo, där friluftsmålaren Ecke Hedberg bodde fram till sin död 1959.