Hantverkstraditioner hotas

Birgitta Persson har i snart fem decennier förestått en skola som undervisat i textilt hantverk och design. Åren innan pandemin drevs även ett integrationsprojekt för…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil