Stiftelserna som bidrar till utveckling i bygden

Staden Sandvikens tillkomst och framväxt 1943 är till stor del förknippad med bruket. Det järnverk som 1868 blev först i Sverige med att introducera bessemermetoden…