FOTO: WALTERS BöRJE EDENIUS
Medverkande för kvällen var: Översta rader från vänster: Mikael Hansson och Börje Edenius, nedre raden fr vänster: Karolina Matsson, Lotta Edenius Alm, Lillemor Wilhelmsson och Marita Sandström.
FOTO: WALTERS BöRJE EDENIUS
Tältet i Siljansnäs.

Traditionella tältmöten har anordnats i Siljansnäs

I många år har frikyrkorna i Siljansnäs rest det stora tältet på lindan i Hallen för att fira gudstjänster.

Oftast har gästande pastorer och talare kommit detta år bl.a. Stig Jirenius och Krister Andersson förutom Siljansnäs egen pastor Mikael Hansson. Första veckan ansvarade ungdomarna i församlingarna för gudstjänsterna. Andra veckan var inriktningen sång och musik. Föregående torsdag var temat läsarsång och psalm.
En kör bestående av Marita Sandström, Lillemor Wilhelmsson, Karolina Matsson och Lotta Edenius Alm sjöng flera sånger och de sångglada åhörarna deltog frimodigt i de unisona sångerna. Marita Sandström och Börje Edenius kompade på gitarr och piano. Mikael Hansson höll predikan från en av sina favoritpsalmer ”Oändlig nåd”.
Programmet avslutade med ”Läsarsångs-Medley” spelat på piano av Börje. Ett trettiotal besökare deltog i mötet.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil