Ännu ett nytt bankkontor på landsbygden

Den här rubriken fanns i Falukuriren för ett par veckor sedan och väckte viss uppmärksamhet. Varför var reaktionerna så påtagliga när det bara handlade om att en bank öppnar nytt kontor? För ett par år sedan etablerade Leksands Sparbank ett nytt kontor i Djurås i Gagnefs kommun vilket också väckte en hel del positiva reaktioner bland småföretag och ortens medborgare.

Anledningen till dessa påtagligt positiva applåder hos i första hand bankkunderna var att svenska folket under 2000-talet tidigare vant sig vid att notera otaliga nedläggningar av de stora affärsbankernas kontor över hela landet.

Senast var det Handelsbanken som beslöt att halvera antalet kontor efter att ha varit den storbank som hållit ut längst av storbankerna på landsbygden. Dessförinnan hade Swedbank lagt ned mängder av kontor i hela landet.

De fyra stora affärsbankerna lever numera under filosofin att bankkunderna helst vill ha digitala kontakter med dessa banker medan de lokala sparbankerna och banker som länsförsäkringar Bank och Landshypotek Bank hela tiden hållit fast vid att vara nära sina växande antal kunder med bemannade kontor.

De kvarvarande 59 lokala sparbankerna har dock varit försiktiga med att skapa nya bankkontor på landsbygden trots befolkningens rop på alternativ efter storbankernas många nedläggningar.

En viktig orsak till sparbankernas försiktighet är deras IT-samverkan med Swedbank. Storbanken har nämligen ställt som villkor för att få använda bankens IT-lösningar (ej uttalat i skrift eller avtal eftersom denna typ av konkurrensbegränsning är förbjuden i svensk lag) att inte ha etableringar av lokala sparbanker på platser där Swedbank vill vara ensamma. Detta villkor har främst avsett storstäderna, residensorterna och andra större tätorter – i vårt område orter som Örebro, Västerås och Falun.

För två eller tre år sedan hände dock något i och med att tre sparbanker med Leksands Sparbank i spetsen beslöt att hävda sin självständighet med etableringen av nya sparbankskontor. Idag har detta lett till att åtta andra sparbanker har liknande planer med Bjursås Sparbank som det nionde exemplet.

Är inte detta ett extra gott vårtecken för landsbygdsborna vid sidan av tussilagon och krokusen?