I maj är det dags för landsbygdsriksdag igen. Foto: Marc Meijer

Så här viktig är årets landsbygdsriksdag

Landsbygdsriksdagen är Riksorganisationen Hela Sverige ska levas största evenemang. Här samlas landsbygdsaktivister, politiker och tjänstemän under ett par dagar för att verkligen driva landsbygdsfrågorna framåt och sätta landsbygdsutveckling högt upp på den politiska agendan.

Många av deltagarna är lokala landsbygdsutvecklare från någon av alla Hela Sverige ska levas medlemsgrupper. Men de kommer även från våra medlemsorganisationer, andra organisationer, kommuner, regioner, nationella myndigheter och internationella organisationer. Ja, helt enkelt alla som är intresserade av landsbygdsfrågor.
Vi lever i en tid med stora utmaningar. Krig, katastrofer och kriser sätter både samhällen och det rent mänskliga under press. Men vad betyder det för Sveriges landsbygder – och hur kan framtidens lösningar se ut?
Efter inspirationsresorna i Sörmland och invigningen den 24 maj samlas vi på Rosvalla i Nyköping den 25-26 maj. Det är då dags att fördjupa samtalet om landsbygdernas utvecklingskraft i en ny tid. Vi tar hjälp av våra vassaste forskare för att navigera bland de utmaningar vi står inför. Bland annat träffa Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, som belyser frågor kring klimatet, behovet av bildning och landsbygdernas roll.
Hur hittar civilsamhället och vi alla tillsammans vägar framåt på de samhällsutmaningar vi står inför? Vi pratar även om EU:s roll för den omställning som landar tungt i lokalsamhället. Vilka frågor kommer partierna driva i Bryssel – och hur gynnar det Sveriges landsbygder?
Välkomna till Sörmland och Nyköping för att se framtidens landsbygd där entreprenörer och föreningar redan har tagit tydliga kliv in i framtiden. Så varför inte boka in 24-26 maj i kalendern? Mer info hittar du på landsbygdsriksdagen.se.