Nu kraftsamlar de kring kollektivtrafiken

I Dalarnas län finns idag sju stycken aktiva kommunbygderåd, i Avesta, Borlänge, Falun, Hedemora, Leksand, Orsa och Älvdalens kommun. I Vansbro och Rättvik har aktiviteten minskat och väntas på nytt engagemang.
Vi i Hela Sverige ska leva vill hjälpa till att organisera föreningar i ett kommunbygderåd i fler kommuner, sprida olika sätt att jobba med landsbygdsfrågor.

Landsbygdssäkrade beslut

Det kan se olika ut på landsbygden i en kommun, men det finns en hel del gemensam problematik samt lösningar eller goda exempel som kan diskuteras. Oftast krävs det uppmärksamhet lokalt och att man på landsbygden har möjlighet att ställa några kontrollfrågor till tjänstemännen, innan politiker klubbar besluten.
Besluten är tyvärr inte alltid landsbygdssäkrade och en god kommunikation med kontaktpersoner från en intresseförening eller kommunbygderåd kan förebygga en hel del huvudbry. Till exempel genom att skicka förslag på remiss till kommunbygderådet eller intresseföreningar, så att de som berörs får tycka till och man kan ta reda på vilket stöd som förslaget har.

Kollektivtrafiken på landsbygden

Ta nu till exempel “Bussrevolutionen 2.0” som kommer den 1 mars, där Region Dalarna tänker göra kollektivtrafik i Dalarna mer rättvist. Sämre utbud för högre pris är oftast inte det kunden vill ha. De som arbetspendlar är inte intresserade av att kunna ta en buss i hela länet och ungdomarna på landsbygden har, utöver skolskjutsen, inga möjligheter att ta kollektivtrafiken till de aktiviteter som de vill göra. Här hörs det många missnöjda röster från landsbygden och det finns en tydlig möjlighet att samarbeta, diskutera inom en kommun och kanske även mellan olika kommuner. I och med att nuvarande trafikavtal för allmän och särskild kollektivtrafik löper ut i juli 2026 behövs det en gemensam insats, så att vi slipper “Bussrevolutionen 3.0”