Så kan landsbygdsfrågor föras upp på agendorna. Foto: Marc Meijer

Goda exempel på kommunbygderåd i Dalarna

Hur kan man organisera ett kommunbygderåd? I Falun har man lyckats förankra landsbygdsarbetet med både politiker och tjänstemän.

I kommunbygderådet sitter representanter för intresseföreningarna i de sju kommundelarna för att föra deras gemensamma talan för landsbygden. Intresseföreningar i de sju kommundelarna tilldelas ett kommunalt verksamhetsbidrag på 25 000 kr per år. Alla kommundelar har en lokal utvecklingsplan. Den är bygdens egen plan, inte kommunens. En lokal utvecklingsplan är ett verktyg för att samla bygden kring en riktning framåt.
Landsbygdsrådet. Kommunbygderådet i Falun har fyra representanter i landsbygdsrådet, ett politiskt råd med representanter från alla partier i kommunfullmäktige. Landsbygdsrådet är ett sätt för kommunen att säkerställa landsbygdens perspektiv inom den kommunala organisationen och dess verksamheter.
Kommundelsutveckling i Falu kommun. Metoden för kommundelsutveckling går i korthet ut på att kommunen varje år anslår en budget för utveckling i kommundelarna. Lokal förankring och lokalt ansvarstagande är väsentligt i sammanhanget och de goda erfarenheterna ska tillvaratas och utvecklas. År 2011 – 2022 har 47 projekt i alla kommundelar beviljats kommundelsutvecklingsmedel. År 2024 satsar Falu kommun 2 500 000 kr för kommundelsutveckling.
Politikermöte i Falun. En gång på våren och en gång på hösten bjuder Falu kommunbygderådet in politiker, tjänstemän och representanter för intresseföreningarna till politikermöte i någon av bystugorna på Falu kommuns landsbygd.

Så kan landsbygdsfrågor föras upp på agendorna. Foto: Marc Meijer

Exempel på projekt: Landsbyggare och Bygdelots. På landsbyggare.se får du lära känna några av Falun och Sveriges drivna landsbyggare, de som vågat ta steget. Det övergripande målet med projektet Bygdelots är att kommunen ska bli bättre på att möta, stötta och samverka med lokala aktörer inom serviceutveckling genom ny kunskap och nya arbetssätt.