Jenny Breslin utgår från Los när hon åker runt och lyssnar på människors synpunkter om eventuella vindkraftetableringar. Foto: Birgitta Wallberg
Dalarna är ett av de län där vindkraften väntas öka mest. Foto: Mostphotos
Bengt Holmertz, ordförande i Horndalsgruppen. Foto: Privat
Hela Sverige ska leva med Jenny Breslin i spetsen har fått projektstöd från Vinnova för att föra dialog om vindkraften utan att ta ställning för eller emot. Foto: Birgitta Wallberg
DB2311

Runda bord när det stormar kring nya vindkraftplaner

Intresset för att bygga ny vindkraft i Sverige är rekordstort men en rekordlåg andel av ansökningarna får tillstånd. Den vanligaste orsaken är att kommunerna avslår ansökningarna med stöd i sin kommunala vetorätt. Samtidigt förväntas elanvändningen nästan fördubblas redan till år 2030.

Dalarna ska, enligt den strategi Energimyndigheten tagit fram, vara ett av de län som ska bidra med mest vindkraft i framtiden. Idag producerar vi 1,6 TWh men det ska öka till 7,5 TWh. Antalet vindkraftverk behöver fördubblas till 2040 när Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar.

Neutral samtalsledare

– Mot den bakgrunden är det viktigt att vindkraftprojekten prövas på ett kompetent sätt i de berörda områdena, säger Jenny Breslin som sedan flera år varit neutral processledare i Gävleborgs län. Oavsett om de lokala organisationerna säger ja eller nej till etableringarna så blir deras ställningstaganden bättre underbyggda.

Jenny, som bor i Los, har en bakgrund inom bygderörelsen och var ordförande i byrådet när det 2009 kom ett brev från ett vindkraftsföretag som ville bygga vindkraftverk mellan Los och Ytterhogdal på Kölvallen.

– Parken har fått tillstånd men är inte byggd än, det har varit en riktig långbänk.

Jenny satte sig ordentligt in i vindkraftsfrågan och fick mycket erfarenhet genom alla turerna.

Vindkraftsboom

– Nu har det uppstått en boom kring vindkraften och regionen mellan Gästrikland och Dalarna är väldigt intressant område för bolagen. Om man då inte lägger resurser på lokal delaktighet så kommer man att köra över lokalbefolkningen.

Därför tog Jenny och organisationen Hela Sverige ska leva initiativet till att bli en samtalspartner som inte tar ställning för eller emot vindkraftsetableringar i projekt som även berör Dalarna.

– Vindkraftföretagen kan aldrig vara en neutral part. Man kan likna dem vid bilförsäljare man måste lära sig handskas med. Vår roll är att skapa det runda bordet som de olika parterna samlas kring och får göra sina röster hörda. Men vi möter bygden där de är, oavsett vilket stadium processen är i.

Jenny menar att det är viktigt att göra folk mer engagerade från början.

– Intresset är ganska svalt om man inte är direkt berörd. Men eftersom vindkraften står inför en kraftig utbyggnad, inte minst i Dalarna, så är det viktigt att många sätter sig in i frågorna.

Horndalsområdet intressant

Det lokala engagemanget är viktigt inte minst för att få så stor lokal nytta som möjligt.

– Bolagen har blivit mycket bättre på att erbjuda lokal kompensation.

Området runt Horndal är en del av Dalarna som flera vindkraftbolag har varit intresserade av. Bengt Holmertz är ordförande i Horndalsgruppen som diskuterar den lokala utvecklingen.

– Vi har en vindkraftspark som nu håller på att bli verklighet på Skallberget och Utterberget, ett projekt som hållit på i tio år. Nu finns det planer på att bygga ytterligare en park, Stormossen, som ligger på gränsen till Gästrikland.

Bengt säger att människor i Horndal är mer störda av det första projektet än det nya som planeras.

– Stormossen ligger längre bort, bakom den första parken, sett från vår horisont. Det projektet ska under våren lämnas in till länsstyrelsen för miljöprövning

Österfärnebo på barrikaderna

När Skallberget/Utterberget planerades var inte Horndalsgruppen med i diskussionerna.

– Det var inte sådan opinion att vi tog upp frågan utan vi har accepterat situationen, men vi kommer ändå att få en bygdepeng från bolaget. När det gäller Stormossen finns det en grupp i Österfärnebo som ställt sig på barrikaderna.