Jakob Ebner, projektledare på Länsstyrelsen Dalarna. Riskebo vindkraftspark blir besökspark. Foto: Jon Norberg/Copyright SR Energy

Nu öppnar Sveriges första besökspark för vindkraft

Dalarna får den 21 juni Sveriges första besökspark för vindkraft. Det är Riskebo vindpark, nära Engelsfors, med sju verk som ska bli ett informationscentrum om vindkraft.

Initiativtagare är Länsstyrelsen Dalarna där Jakob Ebner är projektledare.

– Vi har pratat länge om att ha någon form av informationscentrum när det gäller energifrågan, berättar han. Vid invigningen av Riskebo vindkraftspark för ett år sedan såg vi att det kunde vara en lämplig plats och ägarna SR Energy och Dala Vind var med på det.

Bilda sig en egen uppfattning

Det finns två syften med besöksparken.

– Det ena är att man ska kunna uppleva vindkraft på nära håll, både se och lyssna på verken för att få en egen uppfattning om vad vindkraft är. Det andra är att få information om energiförsörjningen i Dalarna. Det finns en permanent utställning där om vårt behov av el och elproduktionen.

Jakob hoppas att allmänheten ska åka till Riskebo och kombinera ett lite ovanligt utflyktsmål med att få ökad kunskap om vindkraften.

– Därför har vi gjort en grillplats där man kan slå sig ner en stund och kanske njuta av utsikten.

Jakob Ebner förnekar att myndighetens syfte med besöksparken är att öka acceptansen för vindkraft hos allmänheten och kommunpolitiker. Kommunala veton har stoppat 75 procent av vindkraftprojekten de senaste åren.

– Länsstyrelsen gör det här för att öka kunskapen om vindkraft. Vi vill att människor ska bilda sig en egen uppfattning så att de kan delta i diskussionen. Däremot vill de som äger vindkraftverken naturligtvis öka acceptansen.

Stängt på vintern

Det kan finnas risker med att komma för nära vindkraftverk.

– Vi har diskuterat den frågan. Det är på vintern det finns risk för iskast, alltså att isbitar lossnar från vingarna och slängs iväg. Därför kommer parken inte att vara öppen på vintern.

Det är ett risktagande från ägarna att släppa in folk i parken.

– Det finns alltid en risk för vandalisering, men vi hoppas på det bästa.