Ny rapport: Dalarna är halvvägs med utbyggnad av vindkraft

Dalarnas län har kommit halvvägs med att producera den el från vindkraft som behövs för att täcka behoven år 2045.