Horndalsgruppen säger klart nej: Nu räcker det!

Horndal med omnejd har varit ett intressant område för flera stora etableringar de senaste tio åren. Mest omtalad har Googles eventuella lokalisering av serverhallar på…