Baqer Mosawi, när han via sitt företag drev Prästbodarnas fäbod. Foto: Bertil Johansson.

Baqer tvingades slakta djuren och lämna Sverige

Ärendet med Sveriges yngste fäbodbrukare har hamnat på regeringens bord.

Dalabygden har under hösten berättat om Sveriges yngste fäbodbrukare Baqer Mosawi i flertalet artiklar. Baqer som drev Prästbodarnas fäbod i Rättviks kommun som egen företagare under fyra år tvingades slakta och sälja sina djur, för att resa tillbaka till Afghanistan. Sedan en tid tillbaka håller Baqer sig gömd.

Baqers pass beslagtogs av gränspolisen i samband med att han skulle leverera ost till en kund. Nu bekräftar gränspolisen via mail att ”återresan har skett enligt planen”. Gränspolisen har lämnat ut pass och biljetter strax innan avresan, står det att läsa i dokumentet som Dalabygden har tagit del av. Kollegorna och vännerna i Sverige har nu ingen aning om var Baqer finns just nu.

– Baqer mår mycket dåligt och vågar inte berätta var han befinner sig för någon. Av rädsla för att bli förföljd på grund av sin uttalade ateism har han också raderat Facebook och sin mail. Den enda kontakten är att Baqer har bett om bilder på de djur som finns kvar, berättar kollegan Bertil Johansson.

Sveriges yngste fäbodbrukare

Baqer kom till Sverige från Afghanistan i samband med flyktingkrisen 2015. Året efter tog han över verksamheten vid Prästbodarnas fäbod i Rättviks kommun, som egen företagare. I samband med det blev han Sveriges yngste fäbodbrukare.

I höstas stod det klart att Baqers asylansökan nekades av Migrationsverket, trots att det hade gått fem år sedan han kom till Sverige och trots att han kunde försörja sig via sitt eget företag.

Han ansökte då om att få ändra sin ansökan till att istället gälla ett arbetstillstånd. För att få ett arbetstillstånd som företagare måste man kunna visa att man har försörjning för minst två år framåt.

Företagare missgynnas

Baqer har redan försörjt sig i över två år på sitt företag och dessutom kan han visa en försörjning framåt genom olika EU-ersättningar till jordbrukare som han beviljats. Men egenföretagare måste söka om arbetstillstånd från ett annat land. Som anställd hade han enbart behövt visa upp att han haft anställning under minst fyra månader och ansökan hade fått lämnas in i Sverige.

16 månaders handläggning

Baqer ville inte lämna Sverige för att lämna in ansökan från ett annat land eftersom han värnade om sina djur som var hans företag. Att handlägga ansökan om arbetstillstånd beräknades ta uppemot 16 månader. Det hade inneburit att Baqer skulle tvingats lämna sina djur under minst ett års tid, vilket var möjligt då det inte fanns någon som kunde ta över skötseln.

När det stod klart att Baqer skulle tvingas lämna landet fick han lov att slakta en del av sina djur och sälja en del andra.

Ny ansökan inlämnad

Nu är en ansökan om arbetstillstånd inlämnad från ett annat land och Baqer hoppas kunna få sin ansökan om arbetstillstånd behandlad så snart som möjligt och kunna återvända till Sverige.

Baqer önskar att det ska gå snabbt att behandla hans ärende så att han kan köpa tillbaks de djur som finns kvar.

Ett ärende för regeringen

Advokatbyrån Edelweiss gjorde en skrivelse till FN:s tortyrkommitté i Geneve angående Baqers fall. Kommittén har gett prövningstillstånd till ärendet och Sveriges regering har till februari på sig att svara.

Justisdepartementet har fått Baqers personakt och Sverige har nu möjlighet att återuppta Baqers ärende.

/Cia Embretsen, reporter