Linda Pihl är projektledare för det nya varumärket Visit village i Dalarna. Foto: Hannah Risander
Martin Mjöberg och Elenor Sol Lärka från Venjan, med sina barn. I bakgrunden Jonny Wikström och Danne Marttinen från Siljansnäs, och bakom dem Marie Backlund och Pia Hedberg från Vikarbyn. Foto: Linda Pihl

Visit Village ska utveckla byar

Sex byar i Dalarna ska utvecklas med hjälp av besöksnäringen. Coompanion Dalarna står tillsammans med Visit Village och Visit Dalarna bakom projektet som ska jobba med hållbar byautveckling med målet att få byarna att växa.

Idén till ”Projekt Byhotell” kommer från italienska ”Albergo Diffuso”, som betyder spritt boende. Sedan 2021 drivs ”Projekt Byhotell” med inspiration från denna idé och det nya varumärket ”Visit Village” har växt fram.

Under ”Projekt Byhotell” har fokus inte bara legat på att få fram nya bäddar utan på att jobba med byautveckling i ett större perspektiv tillsammans med byarna Vikarbyn, Dala-Floda, Venjan och Siljansnäs.

– Vi har jobbat med att hitta det unika med varje by, paketerat upplevelser och utvecklat samarbeten. Och vi har skapat en modell som har landat i ett nytt varumärke, ”Visit Village”, berättar projektledare Linda Pihl på Coompanion Dalarna.

Två nya byar

Visit Village drivs som en ekonomisk förening där företag, föreningar och privatpersoner i byarna nu är medlemmar och drivs parallellt med projektet. I september drog en ny omgång av projektet igång och två nya bygder är delaktiga, Särna och Svärdsjö.

– Poängen är att det ska leda till att byarna ska utvecklas. Förhoppningsvis ska fler företag startas och locka fler besökare och på sikt också fler inflyttade. Mycket fokus ligger på hållbarhet, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt, berättar Linda.

Så kan byborna arbeta

Drivna bybor är med och utvecklar byarna under projekttiden. Det handlar om att hitta essensen i varje by och skapa upplevelser utifrån det. Fler och fler besökare efterfrågar autentiska och småskaliga upplevelser.

– Man blir lätt hemmablind, men det finns så mycket att erbjuda i varje by. Vi ska lyfta det lokala och få fler att känna stolthet. Och det handlar också om att tillvarata och förvalta den kunskap och de traditioner som finns i våra byar, och kanske också hitta en brygga mellan generationer.

– De äldre kan till exempel bidra med kunskap och historier från förr och de yngre kan kanske hjälpa till att översätta och paketera så att det passar ny teknik och internationella besökare.

Inspiration från andra

Det nya projektet pågår fram till 2026 och kommer att innebära flera träffar för byarna där de engagerade byborna får ny kunskap genom workshops, föreläsningar och studiebesök.

– Nu har vi flera byar som redan jobbat med det här ett tag som vi kan hämta inspiration ifrån, och det är också viktigt att byarna får träffa varandra, säger Linda.

I projektet kommer man att både få hjälp med att starta och utveckla företag genom individuell coaching.

Men det finns också de som inte vill starta företag men kanske kan erbjuda aktiviteter som svampplockning, sagovandring eller tillfälliga uthyrningar av rum i gårdshuset och liknande.

–  Då hjälper vi till med hur man kan gå tillväga. Det finns så många oupptäckta smultronställen och fantastiska idéer i alla dessa byar, bara man vågar lyfta på nya stenar och tänka lite “utanför boxen”, avslutar Linda.