Olle Forsberg, ordförande Visit Village ekonomiska förening. Foto: Julius Aspman/Visit Village

Dalabyar går samman i satsning på turism

Till sommaren lanseras ett helt nytt koncept för att öka turismen på landsbygden. Arbetsnamnet är Visit Village och i nuläget är fyra byar engagerade – Dala-Floda, Siljansnäs, Vikarbyn och Venjan.

Visit Village ekonomiska förening är bildad och optimismen är stor.

– Vi har gemensamt varumärke, hemsida och tillsammans skall vi bli starkare. Affärsmodellen bygger på att lyfta fram det som verkligen är unikt i bygden. Det handlar mycket om bo, äta och aktiviteter och då genuina, lokala upplevelser, säger Olle Forsberg, ordförande i föreningen.

– Hela projektet brinner för entreprenörskap. Gemensamt blir vi starkare och Visit Village kan verkligen göra skillnad.

Byhotell

Upprinnelsen till Visit Village är ett projekt som startade under 2021 – ”Projekt Byhotell”.

– Målet var att utveckla en helt ny kooperativ affärsmodell för företag inom eller med direkt koppling till besöksnäringen. Konceptet hämtar inspiration från Italien och ett internationellt uppmärksammat projekt med namnet Albergo Diffuso, berättar Maria Stenis, projektledare på Coompanion Dalarna.

– Projektet skall gynna hela den lokala ekonomin. Inte bara besöksnäringen, utan all verksamhet och till och med ge inflyttning. Ett varaktigt projekt som bygger nätverk för hela bygden.

Ett projekt som ska vara avslutat i augusti i år.

– Vi undersöker möjligheten att hitta fortsatta medel för att ytterligare stabilisera Visit Village.

Nu ska det sjösättas

Efter två års intensivt och utvecklande arbete är det nu dags att sjösätta Visit Village.

– Så spännande och så roligt. Det finns en kraft och styrka i det som bildats, säger Maria.

Redan idag knackar fler byar på dörren för att kunna vara med.

– Tillsammans blir vi starka. Varje by bildar en egen motor för sin utveckling och tillsammans med andra byar bidrar de till en starkare röst för landsbygdens behov och inte minst möjligheter, avslutar Olle Forsberg.